«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»


NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 25. mars 2019
       
NATO-komplekset. Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet
Forfatter: Jon Hellesnes
Forlag: Samlaget, Norge

I januar deltok jeg på en minnemarkering for hundreårsdagen for drapet på de tyske kommunistene Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, lederne for den lille utbryterfraksjonen i det tyske arbeiderpartiet som sloss mot at Tyskland skulle delta i første verdenskrig. Mot sosialdemokratene, som hevdet at krigen var en patriotisk nødvendighet for å bekjempe det autokratiske og imperialistiske Russland, reiste Liebknecht parolen «Hovedfienden befinner seg i vårt eget land». På samme måte som Lenin og bolsjevikene i Russland gikk Luxemburg og Spartakist-forbundet inn for at oppgaven til arbeiderbevegelsen i alle land var å styrte sin egen krigførende regjering. Liebknecht og Luxemburgs …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.