«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»


NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2019-03-25
       
NATO-komplekset. Om militærpolitikk, atomvåpen og norsk USA-servilitet
Forfatter: Jon Hellesnes
Forlag: Samlaget, Norge

I januar deltok jeg på en minnemarkering for hundreårsdagen for drapet på de tyske kommunistene Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, lederne for den lille utbryterfraksjonen i det tyske arbeiderpartiet som sloss mot at Tyskland skulle delta i første verdenskrig. Mot sosialdemokratene, som hevdet at krigen var en patriotisk nødvendighet for å bekjempe det autokratiske og imperialistiske Russland, reiste Liebknecht parolen «Hovedfienden befinner seg i vårt eget land». På samme måte som Lenin og bolsjevikene i Russland gikk Luxemburg og Spartakist-forbundet inn for at oppgaven til arbeiderbevegelsen i alle land var å styrte sin egen krigførende regjering. Liebknecht og Luxemburgs ideer ble ansett som landsforræderske og farlige av det politiske etablissementet i Tyskland, men i ettertid er det ingen tvil om at det var de som hadde rett. Første verdenskrig var så langt fra noen edel eller nødvendig kamp, bare en barbarisk massenedslaktning.

Også i dag er den sikkerhetspolitiske debatten preget av at opprustning, militarisering og utenlandskrigføring betraktes som nødvendig og edel patriotisme for å bekjempe det autoritære og onde Russland. Men det finnes også levende og kritiske motstemmer som kaster seg inn i kampen mot sin egen regjerings rolle i galskapen. Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen fra Luxemburg og Liebknecht.

Pervers logikk

Hellesnes innleder med å advare mot at faren for atomkrig er større i dag enn under den kalde krigen. Dette, mener han, kaller på tverrpolitisk innsats – også fra partiløse, som ham selv. I redegjørelsen for metodebruken understreker han at kritikken hans av USA og NATO ikke innebærer noen illusjoner om regimet i Russland, men er en oppfordring om å feie for egen dør før vi peker på skitten hos naboen. Dette framstår som en klok metode. Hans kritikk av deltakelsen i Libya-krigen, og av at Norge gjøres til en base for USA-operasjoner rettet mot Russland, er uhyre betimelig. Det samme er påpekingen av at dette nærmest har foregått rent administrativt, uten politisk debatt.

Faren for atomkrig er i dag større enn under den kalde krigen.

Jon Hellesnes er utdannet innenfor militærfilosofi, og de sterkeste og grundigste delene i boken er der han diskuterer atomvåpenspørsmålet. Han understreker at trusselen om å bruke atomvåpen i tilfelle motstanderen …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal