«Det kan godt vere at du ikkje er interessert i krigen, men krigen er interessert i deg.»

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.

NATO-komplekset. Om militærpolitikk
atomvåpen og norsk USA-servilitet
Forfatter: Jon Hellesnes
Forlag: Samlaget (Norge)

NATO: Med sin nye bok NATO-komplekset skriver filosofen Jon Hellesnes seg inn i den ærerike dissident-tradisjonen etter Luxemburg og Liebknecht.

I januar deltok jeg på en minnemarkering for hundreårsdagen for drapet på de tyske kommunistene Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, lederne for den lille utbryterfraksjonen i det tyske arbeiderpartiet som sloss mot at Tyskland skulle delta i første verdenskrig. Mot sosialdemokratene, som hevdet at krigen var en patriotisk nødvendighet for å bekjempe det autokratiske og imperialistiske Russland, reiste Liebknecht parolen «Hovedfienden befinner seg i vårt eget land». På samme måte som Lenin og bolsjevikene i Russland gikk Luxemburg og Spartakist-forbundet inn for at oppgaven til arbeiderbevegelsen i alle land var å styrte sin egen krigførende regjering. Liebknecht og Luxemburgs ideer ble ansett som landsforræderske og farlige av det politiske etablissementet i Tyskland, men i ettertid er det ingen tvil om at det var de som hadde rett. Første verdenskrig var så langt fra noen edel eller nødvendig kamp, bare en barbarisk massenedslaktning.

Også i dag er den sikkerhetspolitiske debatten preget av at opprustning, militarisering og utenlandskrigføring betraktes som nødvendig og edel patriotisme for å bekjempe det autoritære og onde Russland. Men det finnes også levende og kritiske motstemmer som kaster seg inn i kampen mot sin egen regjerings rolle i galskapen.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal