Det fotografiske møtet


«Jeg er ikke på jakt etter noe dokumentarisk blikk – jeg vil heller blande meg inn i virkeligheten til personene jeg skal portrettere. Det er i møtet mellom meg og dem, hvor grensen mellom fiksjon og dokumentar er uklar, at jeg kan skape noe ærlig,» sier Hilde Honerud.

Email: info@ninatoft.no
Publisert: 2016-05-12

Hilde Honerud og Jon Hovland: Øvelser i norsk. Crossing Forlag, 2016

I anledning boken Øvelser i norsk av billedkunstner Hilde Honerud og sosiolog Jon Hovland, har Ny Tid snakket med Hilde om portrettfotografiet.

Nina: Jeg tenker at fotografiet kan være en måte å ta avstand fra noe på, sette noe i et perspektiv, sånn at man kan observere, analysere og forsøke å forstå noe. Portrettfotografiet kan være en måte å se på «de andre» på – samtidig kan det hjelpe oss å identifisere oss med dem og komme nærmere. Hva skaper medfølelse, og hva bidrar til fremmedgjøring?

Screen Shot 2016-05-11 at 11.49.24Hilde: Når jeg jobber med prosjekter, forsøker jeg alltid å finne et punkt som gir rom for noe felles. Jeg opplever at jo mer nedpå og udramatisk jeg er i uttrykket, desto nærmere kommer jeg den som ser på. I motsetning til nyhetene, som forteller hva du skal tenke, håper jeg at prosjektene mine kan skape et rom for fundering. Når det du ser hverken er påfallende eller påtrengende, oppstår det en mulighet for å gå inn i bildet – og ikke nødvendigvis det å identifisere seg med den som er på bildet, men å føle et slektskap.

Og egentlig er det ikke sånn at jeg har hatt noen analytisk distanse. Det har vært en av styrkene ved å jobbe sammen med Jon, som er forsker, at han tar seg av distanse og analyse. Helt konkret innebar dette at jeg satt sammen med ham når han gjorde forskningsintervjuer, før jeg aktivt deltok gjennom å ta portrettene.

Abonnement halvår kr 450

Nina: Når jeg ser portrettene i Øvelser i norsk, tenker jeg på det megalomane prosjektet til August Sander, Menneskeheten i det 20. århundret fra 1920-tallet, hvor han bega seg ut på å fotografere menneskeheten representert av tyskere i ulike yrkesgrupper og samfunnsklasser. Han brukte frontal posering med omgivelser som forteller om yrke og status i samfunnet. Portrettene dine presenteres uten navn og yrke. Representerer de dermed kun seg selv?

Mye fotografi i dag handler om å vise seg selv, eller vise seg selv gjennom hvilke bilder man tar. Det kan fort bli litt lettkjøpt.

Hilde: De representerer ikke yrker, men de representerer noe utenfor seg selv. De har høyere utdanning, og de ønsker å flytte. Så de er helt klart …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)