Bestill høstutgaven her

Det fascistiske paradoks

USA: Hadde de fattige, som er et resultat av det amerikanske politiske systemet, ingen annen mulighet enn å alliere seg med oligarkene som i første omgang skapte dem?

Truls Øhra
Truls Øhra er forfatter. Se omtale av hans bok Maktens historie i NY TID.

Joe Biden gikk seirende ut av duellen med Donald Trump. Et skjebnevalg kaller vi det. Alle puster lettet ut. Men seieren er ingenting å rope hurra for. Sannheten er at nesten halvparten av dette rekordhøye elektoratet støtter Trump med alle hans løgner og alle hans antidemokratiske utfall fordi han, av alle, har gitt dem, den hvite underklassen, som under Nixon og Reagan yndet å beskrive seg selv som den tause majoritet, en overordnet stemme i amerikansk politikk.

Det burde ikke overraske noen: Den politiske avmakten sentraliseringen av makt og penger på stadig færre hender har forårsaket overalt i den vestlige verden, og nyfattigdommen den fører med seg, løfter nå som en direkte konsekvens av dette politiske forfalletfascismen opp til de fattige massenes ideologi.

Den fascistiske ideologien bryter ikke bare med prinsippene som ligger til grunn for det sivile samfunn, den gjenskaper kampen for tilværelsen og gir det fortapte mennesket rett til å legitimere sin plass i verden med vold – som i Tyskland i mellomkrigstiden.

Og fordi demokratiet selv har skapt den materielle fattigdommen fascismen ernærer seg på, blir fienden i dette nye spillet om makten alle dem som har tjent på det – demokratene selv.

Normalt ville et slikt proletært opprør omfavnet de sosialdemokratiske verdiene som danner utgangspunktet for den kollektive enheten i vårt demokrati, men fordi demokratene i USA selv har avvist en slik fornyelse opp gjennom hele etterkrigstiden, for til slutt å avvise Bernie Sanders varsku her! to ganger på rad, vist ryggen til de fattige massenes rop på rettferdighet.

Ofrene som er et resultat av det politiske systemet, har derfor ingen annen mulighet enn å alliere seg med oligarkene som i første omgang skapte dem, for med kapitalen i ryggen å ta kontrollen over de demokratiske institusjonene.

Løgnaktig spill

Antidemokratibevegelsen i USA kjennetegnes på sitt religiøse rammeverk. I bytte med Guds velsignelse leder de utvalgte rettroende korstoget mot de frafalne og syndige demokratene med profetiene til profetene i Det gamle testamente som referanse til dommens dag.

Når de i vår fornuftsstyrte verden påkaller Gud, er det fordi han gir dem rett til å stille seg over den demokratiske helheten med en høyere form for moral.
. . .

Kjære leser. Du kan lese artikler fritt via en leserkonto basert på din epost. (Om du er abonnent allerede, logg deg inn.)

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler