klimaangst
Marco De Angelis

Det farlige ved dommedagsprofetier

KLIMAANGST: I virkeligheten går verden framover, selv om fanatiske aktivister og desperate medier gjerne vil fortelle oss det motsatte.

Bjørn Lomborg
Lomborg er gjesteprofessor ved Handelshøyskolen i København og direktør ved Copenhagen Consensus Center
Email: bjorn@nytid.no
Publisert: 04.11.2019

Mange mennesker våkner opp hver dag og tenker at nå blir det bare verre. Det er ikke så rart, sett i lys av hvilke nyheter de bombarderes med fra aviser og tv. Men den dystre stemningen er et problem, for den nører opp under skrekkhistoriene om at klimaendringene vil ende i armageddon.

I virkeligheten blir verden bedre, generelt sett. Den gjennomsnittlige levealderen er mer enn doblet siden år 1900 og er nå mer enn 70 år. Siden økningen har vært særlig markant blant de fattige, har helseforskjellene også minket. Vi er mer kunnskapsrike, det er mindre barnearbeid, og vi lever i en av historiens mest fredelige perioder.

I tillegg har folk bedre økonomi. I løpet av de siste 30 årene er den globale gjennomsnittsinntekten nesten doblet, noe som har gitt redusert fattigdom. I 1990 var om lag 4 av 10 fattige, i dag er det knapt 1 av 10.

I løpet av de siste 30 årene er gjennomsnittsinntekten globalt nesten doblet, noe som har gitt  reduksjon i fattigdom.

Det har forandret måten vi lever på. For eksempel ble andelen mennesker som måtte gjøre sitt fornødne i det fri, halvert til 15 prosent mellom 1990 og 2015. I samme periode fikk 2,6 milliarder mennesker tilgang til bedre vannkilder; en global andel på 91 prosent.

Disse endringene har også bedret miljøet. Den største miljørisikoen – dødsfall som skyldes forurensning – har sunket betydelig; i lavinntektsland er den omtrent halvert siden 1990.

Rike land er flinkere til å bevare skog (og plante ny skog), takket være høyere avkastning i landbruket og endrede holdninger til miljøet.

Farlig aktivisme

Selv om mange hører om alt dette, er de fortsatt overbevist om at klimaendringene vil ødelegge jordkloden. Frykten er forståelig, men den forteller mer om innflytelsen fra ensporede aktivister og desperate medier enn om virkeligheten.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/det-farlige-ved-dommedagsprofetier/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.