klimaangst
Marco De Angelis

Det farlige ved dommedagsprofetier


KLIMAANGST: I virkeligheten går verden framover, selv om fanatiske aktivister og desperate medier gjerne vil fortelle oss det motsatte.

Lomborg er gjesteprofessor ved Handelshøyskolen i København og direktør ved Copenhagen Consensus Center
Email: bjorn@nytid.no
Publisert: 2019-11-04

Mange mennesker våkner opp hver dag og tenker at nå blir det bare verre. Det er ikke så rart, sett i lys av hvilke nyheter de bombarderes med fra aviser og tv. Men den dystre stemningen er et problem, for den nører opp under skrekkhistoriene om at klimaendringene vil ende i armageddon.

I virkeligheten blir verden bedre, generelt sett. Den gjennomsnittlige levealderen er mer enn doblet siden år 1900 og er nå mer enn 70 år. Siden økningen har vært særlig markant blant de fattige, har helseforskjellene også minket. Vi er mer kunnskapsrike, det er mindre barnearbeid, og vi lever i en av historiens mest fredelige perioder.

I tillegg har folk bedre økonomi. I løpet av de siste 30 årene er den globale gjennomsnittsinntekten nesten doblet, noe som har gitt redusert fattigdom. I 1990 var om lag 4 av 10 fattige, i dag er det knapt 1 av 10.

I løpet av de siste 30 årene er gjennomsnittsinntekten globalt nesten doblet, noe som har gitt  reduksjon i fattigdom.

Det har forandret måten vi lever på. For eksempel ble andelen mennesker som måtte gjøre sitt fornødne i det fri, halvert til 15 prosent mellom 1990 og 2015. I samme periode fikk 2,6 milliarder mennesker tilgang til bedre vannkilder; en global andel på 91 prosent.

Disse endringene har også bedret miljøet. Den største miljørisikoen – dødsfall som skyldes forurensning – har sunket betydelig; i lavinntektsland er den omtrent halvert siden 1990.

Abonnement halvår kr 450

Rike land er flinkere til å bevare skog (og plante ny skog), takket være høyere avkastning i landbruket og endrede holdninger til miljøet.

Farlig aktivisme

Selv om mange hører om alt dette, er de fortsatt overbevist om at klimaendringene vil ødelegge jordkloden. Frykten er forståelig, men den forteller mer om innflytelsen fra ensporede aktivister og desperate medier enn om virkeligheten.

Vi blir fortalt at global oppvarming vil føre til ekstremvær og klimakaos som bokstavelig talt vil true vår eksistens. Dette synet er ikke bare grunnløst, men også i strid med funnene til FNs klimapanel IPCC.

For eksempel knyttes orkaner til global oppvarming. Men sannheten er at kun tre store orkaner (kategori 3 eller høyere) har rammet USA i løpet av de siste tretten årene – det laveste antallet siden år 1900.

I sin siste vurdering …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)