Det europeiske drømmearbeidet

Møllebyen Litteraturfestival 2015 «EUROPA!» – Moss, 21.–23. august 2015: Noe av det beste litteraturen har å by på, er dens evne til å tenke parallelle virkeligheter og fremtider.

Kjetil Røed

Møllebyen Litteraturfestival har de siste årene etablert seg som en av de aller viktigste litteraturfestivalene her i landet. Ikke bare det: House of Foundation (H//O//F), som avholder festivalen, har med sin fremragende bokhandel og sine utsøkte bokutgivelser blitt et kardinalpunkt i produksjonen av interessante småbøker på norsk. I år har H//O//F blant annet utgitt Olivier Cadiots Diktekunsten – en poetikk formulert som språklig utforskning av oversettelsesarbeidet. Et godt eksempel på at tenkning er like mye form som innhold.
«Å lære seg norsk via fransk, å oppdage norsk grammatikk som en oversettelse av franske bøyningsformer som ikke finnes på norsk, er en tilnærmingsmåte som synes å stemme godt overens med Cadiots verk,» som oversetter Gunnar Berge bemerker i bokens etterord. Initiativer som H//O//F gir grunn til håp på litteraturens vegne i en tid som fortsatt defineres av krim og bestselgere.

Drømmeløst. Årets litteraturfestival har Europa som tema. Man kan vel neppe, dagens situasjon tatt i betraktning, forestille seg et mer relevant emne. «Målet vårt er ikke å sette sammen bidrag som peker i én intellektuell, estetisk eller politisk retning, men heller en vifte av innganger som har det til felles at de er overraskende og ikke forholder seg til etablerte tankemønstre,» kan vi lese på festivalens hjemmesider.
Ganske visst – katalogen som utgis i forbindelse med festivalen, sammen med flere relaterte bøker som utkommer parallelt, fungerer som et arkiv for utforskning av Europa som drøm og realitet med litteraturen som plattform. Som i Cadiots bok er det form og innhold som utforskes, men her er målet å tydeliggjøre bildet av et kontinent som er i ferd med å bli drømmeløst og ribbet for myter.

Makt og avmakt. Flere har hevdet at Angela Merkel ikke lenger bare er rikskansler i Tyskland, men har blitt overhode for hele europaregionen. Vi ser det i forhandlingene med Hellas, hvor det greske parlament og folk er underlagt EUs hauker. Ser vi en ny form for kolonialisme, basert på gjeld?
«Jag kan inte länger se en väg i någon väg,» skriver Pernille Berglund i sitt dikt «Krononatur (ur en pågåande process)». Her forteller hun om sin bestefar som forsøkte å vinne tilbake bruksretten til sitt hjemsted i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, etter uforrettet sak i det svenske rettsvesenet. Han døde før noe mer skjedde. Den enkelte borger har ikke så mye å si mot makten. «Det handlar om pengar och kunskap: att ha kunskap om hur domstolen fungerar och att ha råd och tid att föra process».

By og land. Drømmen om Europa er ferd med å bli et mareritt. I Udvidet ansikt skriver Jeppe Brixvold sammen myte og realitet, med Zeus som vilter okse i sentrum. I den opprinnelige greske myten voldtar han kvinnen Europa, før hun senere føder barna som skal gi opphav til kontinentets folkeslag. Europa er unnfanget under et overgrep som forlenges helt inn i våre dager, hvor den greske gudeverden har blitt erstattet med euro og Deutsche Bank.
I dag er det de fattige landene som spiller rollen som den svake, mens EU-toppene og den økonomiske troikaen er blitt Zeus i ny form. «I realiteten har EU bevæget sig imod en stadigt større forskel på centrum og periferi. Tyskland er det økonomiske og dermed ideologiske centrum, den ofte irettesatte periferi er for øjeblikket Grækenland og Spanien. Af samme grund har en protestbevægelse som Podemos dannet sig i Spanien, hvilket pludselig afslører en ny sydnord-ideologisk forskel i Europa,» skriver Brixvold.

Penger og kultur. Drømmen om Europa i dag er blitt en økonomisk drøm, ifølge mange av årets bidragsytere til Møllebyen Litteraturfestival. Det som opprinnelig var en handelsunion, er blitt en ramme for en politikk hvor også det som ikke er økonomisk reformuleres i økonomiske termer.
I «EU. Europa. Identitetspolitik» påpeker Staffan Lundgren hvordan EU gjør kulturen til et finansielt anliggende. «Vi måste inse att kultur är en viktig källa till näring och stimulans för Europas sociala och politiska organ,» heter det i et visjonsdokument forfattet av kulturkomiteen for EU-kommisjonens prosjekt Ny skildring av Europa.

Litteraturen kan ikke beskytte oss mot en virkelighet ute av kontroll, men den kan bidra til å se den bedre.

Lyst til å lese videre?

Logg inn eller registrer deg her

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here