Det er lett å arrangere valgkampturer til vestkanten og peke nese til rikingene. Men hagene deres er også våre – de tar vare på kvaliteter og naturmangfold.


Jeg følger ikke med på NRKs historiske reality-suksess, Anno, hvor folk er hensatt til å leve i Fredrikstad rundt år 1700. Men på P2s program Ekko forleden dag hørte jeg en interessant utlegning om hvordan det fysisk så ut i landet vårt på den tiden. Landskapet i store deler av Sør-Norge var svært annerledes enn […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2016-03-17

Jeg følger ikke med på NRKs historiske reality-suksess, Anno, hvor folk er hensatt til å leve i Fredrikstad rundt år 1700. Men på P2s program Ekko forleden dag hørte jeg en interessant utlegning om hvordan det fysisk så ut i landet vårt på den tiden. Landskapet i store deler av Sør-Norge var svært annerledes enn det er nå, fortalte en historiker. Store områder var så godt som avskoget. Trevirkeeksporten til utlandet, blant annet til seilskutebygging, hadde strippet landet for trær. Vanlige borgere hadde neppe mye de skulle ha sagt.
Dette er vesensforskjellig fra dagens situasjon. Dagens landskap er blitt demokratisert. har jeg nettopp lest i boken Mainstreaming Landscape Through the European Landscape Convention, med Karsten Jørgensen, Morten Clementsen, Kine Halvosen Thorén og Tim Richardson som redaktører – alle forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Boken blir selvsagt ingen kioskvelter, til dét er den for smal og akademisk, men den er viktig med tanke på den videre utviklingen av norske og europeiske landskap.

Synet på landskap. Den europeiske landskapskonvensjonen ble signert i år 2000. I dag har 40 europeiske stater ratifisert den, og Norge var blant de aller første. Konvensjonen viser et paradigmeskifte i synet på landskap, fra å være en sektor- til å bli en fellesarena hvor alle slags aktiviteter finner sted. Slik «landskap» defineres i konvensjonen, handler det om hvordan folk oppfatter et område, og landskapets karakter ses som et resultat av både naturlige og menneskelige faktorer. Dette betyr, ifølge boken, at hele Jordens overfalte er et landskap – og hvordan vi ser på dette landskapet, er med på å gi det verdi.
Betyr dette at vi vil få mer variasjon i landskapstypene, eller vil det tvert imot føre til mer ensretting? Kanskje det siste, undrer forfatterne, som likevel ser flest muligheter i konvensjonen. Den forplikter oss blant annet å vurdere om landskap er godt nok ivaretatt i lovverket, å forbedre de faktiske kunnskapene om egne landskap, å bidra til å bevisstgjøre folk i det sivile samfunnet, private organisasjoner og offentlige etater, og å gi befolkningen, lokale/regionale myndigheter og andre mulighet til medvirkning i landskapspolitikken.
Og alt dette skal vi rapportere om, annethvert år, til Europarådets konferanse om landskapskonvensjonen.

Takk til renessansen.  Dette må være en utvidet form for …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)