Poppy & Blaue på Zhenski Pazar i Sofia, hvor flyktninger på gjennomreise til tyskland holder til. Mannen de skulle transportere kjørekortet for oppholder seg muligens på dette torget.

Det er jo bare papir?

REISE-ESSAY: Siden 2017 har min partner Edy Poppy og jeg utviklet et kunstprosjekt, Det personlige møtet med verdenspolitikken. Vi har vedtatt en lov mot strukturell vold, som kriminaliserer opprettholdelsen av eller profitteringen på voldelige strukturer. Vi anmeldte oss selv for å ha brutt vår egen lov. Nå var det på tide med ferie, og vi booket en reise til Bulgaria. Men vi oppdaget at man ikke kan ta ferie fra loven

Julian Blaue
Email: julianblaue@yahoo.de
Publisert: 10.09.2019

Vitok flyet til Sofia fra Frankfurt. Før passkontrollen ble det foretatt kontrollav boardingkortene. Da kontrolløren skjønte at vi skulle til Sofia, vinket hanen ung mann til oss som ventet noen meter unna. Mannen fortalte at han hadde enbror i Sofia som måtte få tak i det tyske førerkortet sitt. Kunne vi ta med detrosa papirførerkortet og gi det til broren, som skulle vente på oss når vilandet? Vi hadde ikke tid til å høre detaljer, men tenkte at det var fint åhjelpe til i en situasjon som sannsynligvis var forårsaket av vanskeligeøkonomiske, politiske eller familiære strukturer.

Vi spurte kontrolløren om det var i orden å tamed førerkortet. «Ja», svarte han, «det er jo bare papir.» Vi fikk førerkortet,jeg kastet et blikk på bildet av broren, mannen skrev opp vårt telefonnummer,og vi hastet videre.

Angst

Rett før passkontrollen ble jeg plutselig engstelig. Hva om det var noe galt med førerkortet? Kontrolløren hadde gitt oss sin velsignelse, men var den til å stole på? Jeg hadde en intuisjon om at det måtte ligge urettferdige strukturer bak, og at tysk politi ville agere utifra disse. Men jeg foretrakk å unngå enhver risiko for oss, selv om det åpnet opp for en stor risiko for dem vi skulle hjelpe.

Blaue & Poppy presenterer loven mot strukturellvold for den Bulgarske juristforeningen.

Jegopplyste politibetjenten om oppdraget, og spurte om det var i orden. Det vardet ikke. Førerkort av papir ble ikke produsert i Tyskland det året som varangitt som utstedelsesår. Førerkortet var falsk.

Politibetjentensa: «Det er på denne måten flyktninger kommer seg inn til Tyskland.» Han villefå oss til å forstå hvor umoralsk vi hadde vært villig til å handle.Opplysningen ga meg en bedre forståelse av mannens og brorens situasjon.Politimannens ord gjorde det tydelig at det var voldelige strukturer – enurettferdig innvandringspolitikk – som var årsaken til at mannen hadde spurtoss. Å opprettholde strukturer som privilegerte profitterer på ogunderpriviligerte lider under, er definisjonen på å bryte vår lov. Intuisjonen
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve
Kommentarer