«Det er fremdeles dommere i Jerusalem»


Denne uken vant jeg en tvilsom utmerkelse: En høyesterettsdom som bryter nytt land ble oppkalt etter meg.

Kommentator i Ny Tid. Avnery er tidligere medlem av Knesset i Israel. Israelsk journalist og fredsaktivist (født 1923).
Email: avnery@actcom.co.il
Publisert: 2015-04-21

Det er en ære jeg ville gitt avkall på med glede. Navnet mitt dukket opp øverst på en liste over ansøkere, organisasjoner og enkeltpersoner som ba retten oppheve en lov vedtatt av Knesset. Israel har ingen skrevet grunnlov. Denne uvanlige situasjonen skriver seg helt fra den israelske statens barndom fordi David Ben-Gurion, som var strengt sekulær, ikke klarte å oppnå noe kompromiss med de ortodokse partiene, som insisterte på at toraen allerede er en grunnlov. Så i stedet for en grunnlov har vi en del grunnleggende lover (basic laws) som bare dekker noen felter, og en mengde høyesterettsdommer som gir presedens. Denne rettsinstansen har etter hvert tiltatt seg retten til å oppheve Knesset-vedtatte lover som strider mot den ikke-eksisterende grunnloven. Med utgangspunkt i nyeste Knesset har Likud-medlemmer på ytterste høyre fløy konkurrert med hverandre om å strupe Høyesterett på en eller annen måte. Noen ville fylle opp Høyesterett med høyreorienterte dommere, andre ønsket å radikalt avgrense rettens jurisdikjson. Det toppet seg da en gruppe Likud-medlemmer ytterst til høyre drev igjennom et skred av lover som var klart ukonstitusjonelle. En av dem, den farligste, var en lov som gjorde det ulovlig å oppfordre til boikott av staten Israel, og – med en dyster tilføyelse: «av territorier kontrollert av den». Varer fra bosettingene. Dette avslørte det virkelige målet med operasjonen. Noen år tidligere hadde Gush Shalom, fredsorganisasjonen vår, oppfordret til boikott av produkter fra bosettingene i de okkuperte områdene. Vi offentliggjorde dessuten en liste over disse produktene på nettsiden vår. Mange andre fredsorganisasjoner sluttet seg til kampanjen. Samtidig prøvde vi å få EU til å gjøre noe tilsvarende. Israels avtale med EU, som fritar israelske varer for toll, omfatter ikke bosettingene. Men EU var vant til å lukke øynene. Vi brukte mye tid og mange anstrengelser for å åpne dem igjen. I de seneste årene har EU holdt disse varene utenfor. De har forlangt at alle produkter «made in Israel» skal merkes med det faktiske opprinnelsesstedet. Denne uken anmodet 16 europeiske utenriksministre om at ledelsen for EUs utenrikssaker må kreve tydelig merking av alle varer fra bosettingene. Loven som ble vedtatt av Knesset har ikke bare kriminelle aspekter, men også sivile. Personer som oppfordrer til boikott kan ikke bare bli satt i fengsel. De kan i tillegg bli dømt til å …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal