Depresjon for revolusjon


Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 2018-09-03
En fremtid uden fremtid
Forfatter: Mikkel Krause Frantzen
Forlag: Informations Forlag, Danmark

Ingen dagsorden i verden synes væsentligere end klimaet. For trods videnskabens vedvarende advarsler, trods FN’s 17 verdensmål, trods Paris-aftalen og trods mange nationale og lokale initiativer der søger at vende udviklingen, så styrer vi fortsat mod temperaturstigninger der vil være en trussel mod civilisationen. Fænomenet kender vi kun alt for godt: Vi handler ikke i overensstemmelse med informationer der er til rådighed – i tide. Til forskel fra når vi møder fænomenet i det personlige liv, hvor konsekvenserne kan vise sig alvorlige nok for den enkelte, så er vi med de globale klimaforandringer afhængige af et verdenssamfund der med alle sine forgreninger af beslutningsplatforme træder i karakter og træffer radikale beslutninger på vegne af kommende generationer, ja, på vegne af civilisationen. Endnu er det højst uvist om det vil ske – i tide.

Lad bilen stå!

Et gammelt ordsprog siger at vi ligger som vi har redt. Med den økonomiske globalisering har økonomien siden 1968, og nyliberalismen og dens kulmination i finanskrisen i 2007, bevæget sig i en retning hvor problemerne i verdensøkonomien dagligt er til skue. Systemkrise er i dag den rette diagnose på verdens tilstand. Den tjekkiske økonom Tomas Sedlacek, der har været økonomisk rådgiver for den tidligere tjekkiske præsident Václav Havel og Tsjekkias finansminister, udtrykker billedligt sit forhold til økonomien således: «Hvis økonomien var en bil, skulle man slet ikke sætte sig ind i bilen.»

Kreativitet utgjør ikke lenger en kilde til protest, men til profitt.

Verdensøkonomien dominerer de politiske beslutninger i et politisk landskab der ikke har fokus rettet mod nødvendige langsigtede beslutninger, men mod kortsigtede, markedsorienterede og nationalegoistiske interesser. I bogen En fremtid uden fremtid har Mikkel Krause Frantzen sat fokus på «depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger» og leverer en «kulturkritisk samfundsdiagnose», som forfatteren selv kalder det.

Samfund med tungsind

Gældskrisen, evig stræben efter individuel lykke og selvoptimering samt et konkurrencestyret arbejdsmarked har bidraget til en udbredt depression, nu også som et politisk problem. Her skal selv staten fungere på markedets præmisser – som konkurrencestat.

Anderledes var billedet ved gennemførelsen af industrialiseringen. Med en voksende …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?