Departement for fred


Kan vi stoppe krig med krig? Nei, mener flere organisasjoner i den norske fredsbevegelsen. Frem mot valget i september intensiverer de arbeidet for et eget fredsdepartement. 

«Fred er fravær av krig,» sier én. «Fred er aksept og sameksistens på tross av ulikheter,» sier en annen. Rundt 20 mennesker har samlet seg i en ring på gulvet og driver med idémyldring.

Vi befinner oss på Fredshuset i Oslo. Anledningen er en workshop om etableringen av et fredsdepartement. Et eget departement eller et direktorat som står for utdanning innen ikkevoldelige metoder, har lenge vært et tema hos ulike fredsorganisasjoner i Norge.

Nå håper de fremmøtte på Fredshuset på å få temaet på agendaen til de norske partiene frem mot valget i september.

 

«Det er viktig å bygge fred fra grasrota og opp.»

 

 

Abonnement halvår kr 450

«Tiden før stortingsvalget i høst er en veldig gunstig tid for å få dette på dagsordenen,» sier Susanne Urban fra Internasjonal kvinneliga for frihet og fred (IKFF). «Vi håper at mange partier vil programfeste en utredning av et fredsdepartement.» Sammen med Bestemødre for fred og Norges fredslag er IKFF med på å arrangere workshopen som er en del av årets Klimafestival i Oslo.

I januar skrev Ny Tid om fredsskatt, som en naturlig gjeninnføring av siviltjenesten. En slik skatt vil gi mulighet til å omfordele deler av skattepengene som nå går til militære formål, til å finansiere fredsbyggende, ikkevoldelig arbeid.

Allerede i 1964 la Johan Galtung frem ideen om et eget norsk fredsdepartement. Formålet var å skape en plattform der fredsbevegelsen kan møte politikere og forvaltning og legge frem sine synspunkter og forslag.

IKFF la frem et forslag om å opprette et fredsdepartement allerede på begynnelsen av 1980-tallet, men forslaget ble ikke fulgt opp aktivt før på årsmøtet i 2008 – da det ble satt ned en egen arbeidsgruppe for temaet.

Arbeide med brobygging. Fredsdepartementet er tenkt å være en slags parallell til Forsvars- og beredskapsdepartementet.

«Vi mener ikke at et fredsdepartement skal erstatte et forsvarsdepartement, men at de skal drives parallelt,» sier Urban. «Årlig bruker Norge over 44 milliarder kroner på Forsvaret, mens fredsorganisasjoner til sammen får rundt fire millioner. Vi synes også det er en ubalanse i at Forsvaret er statlig organisert, mens fredsarbeid for det meste foregår i frivillig sektor,» fortsetter hun. «Der Forsvarsdepartementet …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)