Den store skilsmissen


Skillet mellom mannen og kvinnen er i dag større enn noen gang i historien, påstår en amerikansk statsviter.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2003-03-05

Kanskje begynte det allerede på 1950-tallet. Den amerikanske filmen “Pleasantville” handler om en gutt fra 1990-tallet som er besatt av tv-serien med samme navn, hvor handlingen er lagt til en idyllisk imaginær by på 1950-tallet. Sammen med hans søster havner begge inn i tv-skjermen og blir en del av fantasien. Den nostalgiske utopien blir oppfylt i svart og hvitt, men for innbyggerne i den fredfylte byen utvikler besøket seg til et fargerikt mareritt. Det moderne søskenparet introduserer både sex og boklesing – til borgermesterens store fortvilelse. Folk begynner å tenke selv og spør seg: Finnes det et liv utenfor Pleasantville? Den største forvandlingen skjer med de moderne ungdommenes nyadopterte mor. En dag mannen kommer hjem fra jobb og sier som alltid “Honey, I’m home”, får han ikke noe svar. Og middagen er ikke ferdig. Mannen bryter sammen og løper til bowlinghallen. Sjokkert forteller han byens andre menn hva som har skjedd. Mennene sitter tilbake måpende og lurer på hvem som kommer til å bli det neste offer. Spørsmålet alle lurer på blir stilt av byens borgermester: Hva gjør vi nå?

Kvinnen vinner – og taper

“Hva gjør vi nå?” spør også den amerikanske statsviteren Andrew Hacker i den ferske boka “Mismatch”. Den er en slags oppfølger til den kontroversielle boka “Two Nations” fra 1992 som erklærte at kløften mellom svarte og hvite i Amerika langt fra var borte. Nå handler det altså om de to kjønnene, mannen og kvinnen. Også dem kan vi betrakte som to forskjellige nasjoner, skal vi tro Hacker, som mener det er “et økende gap mellom kjønnene” og at det ikke finnes “nok menn som kan tilfredsstille den moderne kvinnens forventninger til forhold og ekteskap”. Det er som å høre Bridget Jones eller Ally McBeal. Forskjellen er at Hackers bok er spekket med tall og statistikk og provoserende påstander. Kanskje er ikke det tilfeldig: Kvinnen bruker fiksjonen og skjønnlitteraturen til å formidle sitt budskap, mannen bruker faglitteraturen. Blant påstandene i boka er nettopp den at kvinner velger å kommunisere emosjonelt i forhold, mens menn går veien om hodet – uten at det nødvendigvis borger for fornuft. Men Hacker har altså undersøkelser å vise til. Lydopptak fra kjøkken og stue i et utvalg hjem viser at Hacker har rett. Lydopptakundesøkelsen er blant de tynneste bevisene i boka, ifølge Michiko Makutani i The New York Times. Derimot trekker Hacker fram store nasjonale undersøkelser som understreker hans grunnleggende poeng, nemlig at forskjellene mellom menn og kvinner bare øker i USA. I USA havner halvparten av alle ekteskap i skillsmisse. 64 prosent av skillsmissene har kvinnen tatt initiativet til. Likevel, eller kanskje derfor, er hun som regel taperen. Undersøkelser viser at kvinnene reduserer sin levestandard med 27 prosent etter skillsmissen. Mannen øker sin levestandard med ti prosent og langt flere menn enn kvinner gifter seg igjen etter skillsmissen. Dette skyldes blant annet at kvinnen oftest sitter igjen med barna. 40 prosent av alle amerikanske barn bor ikke sammen med sine fedre. Men tross alt. Det er kanskje ikke den dårligste nyheten for forholdet mellom menn og kvinner i fremtiden. Den dårlige nyheten er at færre og færre gifter seg med hverandre i det hele tatt.

Kresne kvinner

I 1986 fastslo amerikanske Newsweek at det var større sjanse for en 40 år gammel kvinne å bli drept av en terrorist enn å bli gift. I dag er det en både smakløs og haltende sammenligning for den jevne amerikaner. Potente terrorister kryr det av. Potensielle menn er det derimot mangel på, skal vi tro Hacker. Han viser igjen til undersøkelser som fastslår at det er et økende kløft mellom kvinnen og mannens verdier og verdensbilde. Best blir det illustrert ved å ta en kikk på det amerikanske utdannelsessystemet. For hver 100 kvinner som utdanner seg, finnes det bare 75 menn. Dette misforholdet kommer i tillegg til at det generelt er flere kvinner i USA enn menn og at kvinner lever lengre enn menn. Kvinnen har med andre ord god grunn til å stille strenge krav til mannen i sitt liv. Og det som kanskje er enda verre å takle for mannen, er at det nå i idretten er generelt flere kvinnelag enn mannelag i det amerikanske collegesystemet. Ikke bare dominerer kvinnen i klasserommene, men nå dominerer hun også på idrettsbanen. Snart tar hun fjernkontrollen også. “Why There Are No Good Men left”, fastslår Barbara Dafoe Whitehead i en ny bok. Kvinner kan tydeligvis også skrive fagbøker.( I 1997 utga hun “The Divorce Culture”). I boka tegner hun portrett av den nye kvinnen som nå definerer kriteriene for suksess i USA, og hun er velutdannet, målrettet, hardtarbeidende og konkurranseorientert . Boka er en seriøs studie av et tidsfenomen, men krisen er ifølge henne så ekstrem at kvinnen nå er nødt for å ty til utradisjonelle midler for å finne seg en verdig make. Internett-sjekking er blant dem. Da har den amerikanske kvinnen hele verden å boltre seg i. I Frankrike er det mulig at det finnes noen verdig menn til overs. Der går de nemlig på kurs for å lære seg å kurtisere kvinnen.

Hvor er James Bond?

Siden 1994 har Ecole Francaise Seduction forvandlet tusenvis av hjelpeløse menn til romantiske flørtere. I det siste har også skolen tatt inn kvinner, men skolen startet opp som ren utdannelse for menn. Utdannelsen varer i ni måneder, og målet er at noen av Paris 800.000 single skal finne sammen. Frankrike går for å være blant verdens mest romantiske folkeslag. Muligens var det slik, men i dag er det bare en myte, skal vi tro skolen. – Den franske elskeren finnes ikke lenger. Franske menn er bare snakk og ingen handling. De kan snakke, blæ, blæ, blæ, men etter det … ingenting, fastslår skolens leder Vèronique J. Nå har det altså gått så langt at franskmenn blir bedt om å tenke som britisk-amerikanske James Bond for å få oppmerksomhet fra det motsatte kjønn. Klientellet på skolen er mangfoldig, fra enslige vellykkede forretningsmenn til gifte kvinner som vil få fart på ekteskapet. Flere mødre sender også sine unge sønner til skolen. Undervisningen består av både teori og praksis, men først og fremst handler det om øke selvtilliten. Og stil. – Dersom en mann lukter gammel ost, har fett hår og stor ølmage, har han trolig ikke de helt stort ambisjonene, sier læreren. Det høres ut som den amerikanske mannen, beskrevet av både Hacker og Whitehead. Men det handler altså om den franske romantikerens fall. Ifølge den engelskspråklige franske nettsiden expatica.com er også French School of Seduction i ferd med å åpne filial i USA.

Abonnement kr 195 kvartal