Den siste mogulen

Det er lett å glemme at muslimer styrte demokratiene Hellas og India fram til 1800-tallet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 03.05.2007
[historie] Islam stagnerte på 1300-tallet. Påstanden gjentas så ofte at den snart blir sann. Den kommer ikke bare fra historieløse innvandrerskeptikere, men også fra bin Laden-tilhengere som lengter tilbake til en idealisert gullalder. 1300-tallet settes som tidsskille på grunn av det magiske året 1492. Da fant Columbus snarveien til Amerika, og banet vei for vestlig kolonialisme. Samtidig ekskluderte den spanske dronningen jøder og muslimer fra den iberiske halvøya og satte en sluttstrek for det 500 år gamle mauriske riket.

1492 var et år hvor makt begynte å forskyve seg fra øst til vest, men muslimer ble ikke dyttet utfor «stupet» av en fallende kurve. Vel så gjerne tvert imot. 40 år tidligere erobret osmanske tyrkere byen som før het Konstantinopel, i dag Istanbul. Det var starten på et rike som på 1600-tallet omfattet Anatolia, Sørøst-Europa, Kaukasus, Midtøsten og deler av Nord-Afrika. Fra 1500-tallet til 1831 var Hellas styrt fra Konstantinopel. Osmanerne lyktes nesten i å erobre Wien i 1683.

Flere eksempler: Indonesia, verdens største muslimske land, fant sine religiøse preferanser på 1300-tallet. Det mongolske imperiet varte i et par hundre år fram til 1405, og dekket på det meste hele området mellom Øst-Asia og Sentral-Europa. Det inkluderer noen av dagens mest folkerike land, som Kina, India og Russland. Selv om riket bare eksisterte et par hundre år, varte innflytelsen lenge. Det tydeligste eksemplet er mogulenes påvirkning på India, Pakistan, Bangladesh og Afghanistan (ordet «mogul» stammer fra «mongol»).

Reiseskildreren og historikeren William Dalrymple har gjort det til en livsoppgave å portrettere denne perioden. I White Mughals fra 2002 forteller han historien om briten James Achilles Kirkpatrick, som konverterte til islam slik at han kunne gifte seg med en indisk prinsesse. Hans nyeste bok heter The Last Mughal. The Fall of a Dynasty, Dehli, 1857, basert på en gjennomgang av de over 20.000 dokumentene på persisk og urdu som omtaler det indiske opprøret mot britene i 1857. Et opprør som varslet begynnelsen på slutten for kulturriket. Dokumentene befinner seg i nasjonalarkivet i Dehli, og har til nå fått ligge urørt.

«Disse har for første gang gjort det mulig å betrakte året 1857 og byen Dehli fra et indisk perspektiv, og ikke bare sett med britiske øyne, slik normen har vært til nå,» skriver Dalrymple. Året er 2007, og vi i Vesten kan for første gang lese en balansert gjengivelse av en verdenshistorisk begivenhet. Har du lest om dette dynastifallet før, har du trolig fått vite at denne siste mogulen var et barbarisk menneske desperat etter britisk dannelse.

Sannheten er at Bahadur Shah Zafar II var en lærd sufistisk tenker, en begavet kalligraf og dikter. Han var en av de mest «talentfulle, tolerante og respekterte» i det mogulske dynastiet, ifølge Dalrymple. Selv i dag regnes han som en av tidenes ypperste urdupoeter. Vi kan kalle det primitivt, men nevn én moderne vestlig leder som er kjent for sine filosofiske og poetiske evner?

Brorparten av verden har i perioser gjennom historien blitt styrt av muslimer. Unntaket er, for å forenkle, USA og Vest-Europa. Det er ikke tilfeldig at det er her kunnskapløshet om islam er mest utbredt. Bin Laden framstår som like informasjonsfattig, men han vet hva han driver med: Sprer mindreverdighetsfølelse og hevngjerrighet.

Kommentarer