Den norske jungelen

Problemet er ikkje at skogen døyr. Tvert om. Noreg gror att – skogen tek landet tilbake. Temperaturane stig, tregrensa kryp opp-over og artsmangfaldet er truga. Om 50 år kan du sjå villsvin på Vestlandet.

Ny Tid
DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.