Den norske jungelen

Problemet er ikkje at skogen døyr. Tvert om. Noreg gror att - skogen tek landet tilbake. Temperaturane stig, tregrensa kryp opp-over og artsmangfaldet er truga. Om 50 år kan du sjå villsvin på Vestlandet.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.10.2006
Kommentarer