Den norske jungelen

Problemet er ikkje at skogen døyr. Tvert om. Noreg gror att – skogen tek landet tilbake. Temperaturane stig, tregrensa kryp opp-over og artsmangfaldet er truga. Om 50 år kan du sjå villsvin på Vestlandet.

Ny Tid
Kommentarer
DEL