Den muslimske borgerkrigen

Er splittelsen mellom sunnier og sjiaer i Midtøsten nå dypere enn fiendskapet mellom Israel og araberne?

Ny Tid
[midtøsten] Det kan se slik ut, om man tar i betraktning noen av de arabiske regjeringenes reaksjon på Hizbollahs angrep på Israel. Selv mens israelske bomber falt over Beirut og Tyr, fordømte Saudi-Arabia – kanskje den mest konservative av alle muslimske araberstater – Hizbollah for å forverre konflikten med

Israel. Aldri før har en stat som anser seg som lederen for de arabiske muslimene støttet Israel så åpent. Egypt og Jordan har også fordømt Hizbollah.

Er vi vitne til et grunnleggende skifte i relasjonene mellom arabisk nasjonalisme og islamsk sekterisme? Er Saudi-Arabias sunniregjering mer skremt av sjiaislam enn den er trofast mot det arabiske fellesskapet og palestinernes sak?

Arabernes fordømmelse av Hizbollah antyder at den sekteriske splittelsen – som allerede er tydelig i Irak – blir dypere og mer intens over hele Midtøsten. George W. Bush vil skape dynamikk i den arabiske verdenens stagnerte samfunn gjennom å sette de moderne kreftene opp mot de tradisjonelle elementene. Men i stedet ser det ut til at han har sluppet løs regionens mest atavistiske krefter. Åpningen av Pandoras eske kan ha vært innledningen på en ny og enda styggere æra av generalisert vold – kanskje det som må kalles en «muslimsk borgerkrig».

Splittelsen mellom sunnier og sjiaer har eksistert fra islams begynnelse, men den geografiske og etniske isolasjonen av det ikkearabiske, sjiitiske Iran, samt de sunniarabiske lands dominans over sine sjiaminoriteter, holdt stort sett rivaliseringen nede. Spenningene ble ytterligere dempet med «islamiseringen», skapt av den iranske revolusjonen. I dens kjølvann ble sunnienes sekteriske identitet skjøvet lenger i bakgrunnen mens en generalisert «islamistisk» selvbevissthet vokste fram.

Alt dette forandret seg da Al Qaida, en sunnimuslimsk terroristgruppe tungt støttet av de saudiske wahabistene, angrep USA i september 2001. En spesifikk variant av militant islam var på frammarsj. Da USA innledet kriger i både Afghanistan og Irak – begge mot sunniregimer – flammet denne nye radikale retningen ytterligere opp.

Regionens nylig bevisstgjorte sunniarabere oppfatter Israel og Vesten bare som en av to trusler. Den andre består av den såkalte sjiahalvmånen – buen av land fra Libanon til Iran via Syria og Irak, bebodd av de «kjetterske» sjiaene.

I sunnienes øyne dominerer sjiaene ikke bare de oljerike områdene i Iran, Irak og de østlige delene av Saudi-Arabia, men forsøker gjennom Hizbollah å tilrane seg rollen som «beskytter» av alle araberes drøm, den palestinske saken.

Ironisk nok er det USA, Saudi-Arabias gamle beskytter, som avsatte Saddam Hussein og brakte sjiitiske partier til makten i Irak. Bush-administrasjonen ser ut til å innse hva den har gjort: Mens sjiabuen styrker seg øst i den arabisk-muslimske verden, forsøker USA å øke beskyttelsen av sunnibuen – Egypt, Jordan og Saudi-Arabia – i områdets vestlige del. Israel, som tidligere var den mest uforsonlige fienden av den arabiske sak, ser nå ut til å bli føyd inn i denne forsvarsstrukturen.

Men på grunn av panarabiske bindinger er strukturen ustabil. I dag sitter vanlige saudiske borgere klistret til Al Jazeera og andre arabiske satellittstasjoner. De ser at arabisk (ikke sjiitisk) blod spilles, og at bare Hizbollah kjemper imot. I deres øyne er Hizbollah en heroisk motstandsbevegelse.

Dette får den saudiske staten til å styrke splittelsen mellom sunnier og sjiaer. Etter kongerikets offisielle fordømmelse av Hizbollah oppfordret staten Wahabi-presteskapet til å utstede fatwaer som fordømmer Hizbollah som sjiaavvikere. Slike fordømmelser kan bare bidra til å styrke de sekteriske splittelsene innad i Saudi-Arabia og i regionen.

Vil sunniregimene, etter hvert som dette fiendskapet fordypes, mene at de trenger sitt eget Hizbollah? Hvis det er slik de konkluderer, behøver de ikke lete lenge, for mange slike krigere er allerede ferdig opptrent – av Al Qaida.

Skrevet av Mai Yamani som er forsker ved Chatham House i London. Hennes siste bok heter Cradle of Islam.

Copyright: Project Syndicate

Oversatt av Anne Arneberg

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.