Den historiske sannhet

Det er i år 60 år siden fredssommeren 1945 der noe av det største som hendte var at FN ble stiftet, og hvis charter begynner slik: «Vi, De forente nasjoners folk som er bestemt på å redde kommende slekter fra krigens svøpe, som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten, og […]

Ny Tid

Det er i år 60 år siden fredssommeren 1945 der noe av det største som hendte var at FN ble stiftet, og hvis charter begynner slik:

«Vi, De forente nasjoners folk som er bestemt på å redde kommende slekter fra krigens svøpe, som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten, og atter å bekrefte vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskets verdighet og verdi, på menns og kvinners, og på små og store nasjoners like rett…»

I dag er det 190 stater som har forpliktet seg til å følge charteret. Et stort tap for fredens og avspenningens sak var president Roosevelts død i april 1945. Utvilsomt preger hans tanker og intensjoner mye av charteret.

Hvor står vi i dag? Fra USA i augustdagene 1945 brukte atomvåpen mot befolkningen i Hiroshima og Nagasaki og forlangte enerett til atomvåpen, har USA bevisst motarbeidet FNs charter, og i en stor del av perioden samtidig dirigert FN for sine globale formål og interesser. Landet har astronomiske tall i sitt forsvarsbudsjett og produserer og selger våpen til mesteparten av de kriger verden har opplevd til dags dato. Samtidig har det sjøl direkte ført mange av krigene, slik som nå i Irak. Overfor FN har USA gått så langt som å nekte å betale sin kontingent til verdensorganisasjonens daglige arbeid.

Også Norges styresmakter har støttet den amerikanske politikken og eksportert våpen til krigførende land. Det skjer samtidig som millioner på millioner av fattige og barn dør av sult.

En av de grusomste enkelthandlinger i vårt nye årtusen var terrorangrepet i hjertet av USA i 2001. Et spørsmål vi må stille oss er: Hvorfor har det hittil ikke vært noe rettslig oppgjør i saken, og hvorfor har vi ikke fått noen virkelig klarlegging av hvordan kapringa av tre fullt besatte fly på en av verdens best bevoktede flyplasser kunne gjennomføres så effektivt? Har ingen ant noe, og har ingen sviktet? Er det bare terroristene og terrorismen som er skyldig? Og hva med norsk presses dekning i denne sammenheng?

Roald Halvorsen og Hans I. Kleven er tidligere nestleder og leder i NKP.

Kommentarer
DEL