Den amerikanske ambassaden

Jan Borgen spør i Ny Tid 7.10 om flertallet i SVs bystyregruppe har forstått alvoret når vi ikke vil stemme for å legge den amerikanske ambassaden til friområdet på Huseby. Vi har forstått alvoret, men vil ikke legge skjul på at dette er en vanskelig sak. Hele SVs bystyregruppe ønsker å flytte ambassaden fra Drammensveien. […]

Ny Tid

Jan Borgen spør i Ny Tid 7.10 om flertallet i SVs bystyregruppe har forstått alvoret når vi ikke vil stemme for å legge den amerikanske ambassaden til friområdet på Huseby. Vi har forstått alvoret, men vil ikke legge skjul på at dette er en vanskelig sak. Hele SVs bystyregruppe ønsker å flytte ambassaden fra Drammensveien. Vi mener imidlertid at det ikke er uvesentlig hvor den nye ambassaden legges, og kan ikke akseptere at amerikanernes eneste alternativ i Oslo og omegn er å bygge på et 40 mål stort friområde på Huseby. En flytting av den amerikanske ambassaden må skje slik at man løser dagens sikkerhetsproblemer uten at det påløper nye og andre ulemper. Da er ikke lokalisering til Huseby svaret.

SV har alltid lagt stor vekt på å bevare byens friområder og grønne lunger, ikke minst av hensyn til barns oppvekstmiljø. Forslaget om å flytte ambassaden til et friområde på Huseby er i strid med de rikspolitiske retningslinjene som krever erstatningsarealer når man fjerner lekearealer for barn og unge. De foreslåtte erstatningsarealene er ikke en fullgod erstatning – områdene brukes allerede til lek og idrett, eller er ubrukelige. De kompensatoriske tiltakene byrådet har sukret pillen med, trafikksikring og opprydning av et forsøplet friområde, er i stor grad oppgaver som kommunen uansett har ansvaret for.

Fra ambassadens side sier man at det er en generell trusselvurdering som ligger bak ønsket om å flytte ambassaden fra Drammensveien. Det understrekes også at man ikke har mottatt spesifikke trusler mot ambassaden i Norge. Etter bombene i Nairobi og Dar es Salaam i 1998 har man forsterket sikkerheten ved samtlige ambassader, samt flyttet fra de man mente kunne være utsatte terrormål. Amerikanerne har valgt ulike løsninger for å bedre sikkerheten – i Nairobi bygger man en gigantisk festning utenfor sentrum, mens man i Bern har kunnet flytte inn i eksisterende forretningsbygg – i sentrum.

I den Haag i Nederland hadde man en tilsvarende situasjon som i Oslo. Den amerikanske ambassaden ligger midt i sentrum, noe som har medført bevæpnet politi, stenging av gater, trafikkaos og store sikkerhetstiltak. Også her hadde man kommet fram til én ideell tomt, tilfeldigvis et populært parkområde i et boligstrøk noen kilometer utenfor sentrum. Amerikanerne argumenterte også i den Haag med at Clingendael var det eneste alternativet for dem, og ordføreren i byen sa at det ville bli umulig å få flyttet ambassaden ut av sentrum hvis den ikke fikk bygge i Clingendael. Bystyreflertallet stemte likevel i juni i år mot lokalisering til Clingendael. Det sies at amerikanerne allerede nå har fått tilbud om to nye tomter som de skal være positive til, og venter på at et team fra Washington skal komme over og godkjenne tomtene. I mellomtiden ønsker de å forsterke sikkerheten ved den nåværende bygningen i sentrum, blant annet med tre meter høye gjerder. Det får de ikke lov til før de går med på å flytte. Men ikke til Clingendael.

Politikerne i Haag viste at det ikke er noen selvfølge at amerikanerne skal få den ultimate tomten sett med deres øyne. Som vertsnasjon må man også kunne stille krav og forvente kompromisser, også fra amerikanernes side. De er tross alt gjester, som de sier i Haag.

Jan Borgen hevder i sitt innlegg at ambassaden blir liggende i Drammensveien i «overskuelig framtid» dersom det ikke flyttes til Huseby. Dersom det nå ikke blir flertall i bystyret for å flytte ambassaden til Huseby, vil arbeidet med å finne alternativ lokalisering måtte fortsette. SV vil arbeide for at dette prioriteres.

Vedis Vik, bystyremedlem for SV

Kommentarer
DEL