Den ubehagelige sannheten

Marielle Debos: Living by the Gun in Chad. Zed Books

Living by the Gun in Chad er et virkelig funn for dem som ønsker å forstå den politiske kompleksiteten i Afrika sør for Sahara.

Hansen er fast anmelder i Ny Tid.

Living by the Gun in Chad

Marielle Debos

Zed Books

Statsviteren Marielle Debos, en ny stjerne på den fransk-akademiske afrikahimmelen, gjorde feltarbeid i Tsjad i ett og et halvt år for å samle kunnskaper og inspirasjon til sin bok  Living by the Gun in Chad (originaltittel: Le métier des armes au Tchad). Selv om bokens empiri kun er hentet fra Tsjad, inneholder den en rekke eksempler som er overførbare til mange andre afrikanske land.

Praksis og teori. Forfatteren bruker sine erfaringer fra feltarbeidet godt. Hvert kapittel starter med en hendelse som forfatteren selv var med på under oppholdet i det afrikanske landet. Denne anekdoten bruker hun som innfallsvinkel til å forstå hvordan folk tenker og vurderer handlingsalternativer i et land preget av autoritære og uforutsigbare politiske beslutninger.

Gregory Mann, professor i afrikansk ved Colombia University, har nylig argumentert for at det er farlig å ta utgangspunkt i egne erfaringer når man skriver historie. Han hevder at det man skriver om da blir eklektisk og selvsentrert. Selv synes jeg tvert imot dette grepet fungerer utmerket i Debos’ bok. Hun faller ikke i selvsitueringsfellen, ei heller står hun i fare for å vektlegge tilfeldige og personlige opplevelser for mye. Alle som har reist i det fransktalende Afrika, vil ha gjort seg liknende erfaringer ved statsgrensepasseringer, byråkratiske møter eller samtaler på bussen som dem Debos refererer til – men ikke alle har reflektert like tydelig over hva disse erfaringene kan bety. Ikke alle klarer å snike inn statsvitenskapelige teorier i gjenfortellingene slik at hendelsene kan brukes til å forstå hvordan politikk fungerer i såkalt mislykkede stater (failed states).

Du har nå lest 4 frie artikler denne måned.

Logg inn (krever online abonnement, 69kr) for å lese videre.

---
DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.