National Reconnaissance Office

Den skjulte verdens geografi

BILLEDKUNST: Gjennom de siste tiårene har den amerikanske kunstneren og geografen Trevor Paglen rettet kameralinsen mot den hemmelige delen av forsvarsindustrien – dette enorme apparatet som ser alt, men som selv forsøker å unngå å bli sett.

Avatar
Email: s.j.helsvig@gmail.com
Publisert: 19.08.2015

Resultatene har Paglen stilt ut i kunstgallerier. Han har kartlagt spionsatellitter, hemmelige fengsler i Afghanistan og CIAs uregistrerte flyvninger med fangetransporter. Arbeidene hans kan like gjerne karakteriseres som undersøkende journalistikk som kunst. Dette kunne man kanskje kalle et paradoks, og innvende at disse to områdene er gjensidig utelukkende. Om estetiske spørsmål ikke er bannlyst i den undersøkende journalistikken – også den har en tradisjon med et særegent formspråk – bør de i hvert fall være underordnet etikken. Dette gjelder i særlig grad når temaet er så presserende som myndighetenes systematiske overvåking, slik den er blitt avslørt gjennom Edward Snowdens lekkasjer.
Trevor Paglen er viet en større retrospektiv presentasjon på kunstmuseet Frankfurter Kunstverein i Frankfurt i sommer. Her vises flere av prosjektene hvor han kaster lys over det som militæret, med sin sedvanlige sans for treffende metaforer, selv kaller «den svarte verden». Paglen kom først på sporet av denne skyggeverdenen da han som geografistudent på 1990-tallet oppdaget at det fortsatt finnes blanke landområder på kartene – ikke fordi de er uoppdagede som i den klassiske kartografiens terra incognita, men fordi de holdes hemmelige for allmennheten. Paglen har utgitt flere bøker og skrevet mange artikler om den svarte verdens geografi (han var også en av filmfotografene for Laura Poitras Snowden-dokumentar Citizenfour), men det er gjennom kunstutstillinger og kunstbøker at arbeidet hans har hatt størst gjennomslagskraft.

Paglen: They Watch
Paglen: They Watch

Overvåkingens topografi. Forsvars-industriens innhenting av data har vist seg å være av et så uoverskuelig omfang, og er for de fleste så uangripelig, at den alminnelige reaksjonen er en følelse av avmakt. Denne avmakten går ofte over i en kynisk likegyldighet. Det synes kanskje i overkant optimistisk å tro at et kunstverk kan bøte på denne resignasjonen. For hva er egentlig et kunstverk i stand til?
Mens journalistikken kan formidle fakta, kan bilder som Paglens fotografier anskueliggjøre det teknologiske apparatet som gjør overvåkingen mulig. Ta for eksempel et av fotografiene som vises i utstillingen i Frankfurt: Her hviler et disig, magentafarget ettermiddagslys over en utstrakt strandlinje og de rundt 30 menneskene som nyter den siste timen av en varm sommerdag. Selve fotografiet gjør for så vidt lite for å underbygge påstanden om overvåking som dets tittel NSA-Tapped Fiber Optic Cable Landing Site, Mastic Beach, New York, United States mer enn antyder. Fotografiet fungerer snarere som en stedliggjøring og konkretisering av internettets infrastrukturelle topografi: Her, under stranden på sørkysten av Long Island i New York, anløper en av de transatlantiske fiberoptiske kablene som strekker seg mellom det amerikanske og det europeiske kontinentet, og det er blant annet ved dette punktet at det amerikanske National Security Agency angivelig har drevet massiv datainnsamling. Da Edward Snowdens lekkasjer ble offentliggjort, var det særlig PRISM-programmets tilgang til serverne til selskaper som Facebook og Apple som fikk oppmerksomhet. Men Snowden-filene viste at NSA også har et annet program, det såkalte Upstream, som filtrerer kommunikasjonen som løper
gjennom de undersjøiske kablene. Som den digitale tidsalderens Ellis Island, stasjonen der attenhundretallets immigranter ble kontrollert, blir samtlige data tappet av NSA ved adkomstporten. Navnet Upstream er passende: Informasjonen sildrer som i en bekk gjennom kablene før de spres i vide strømmer ut over kontinentet. Her er Paglen like mye geograf som kunstner – nettverket forankres et bestemt sted, det usynlige gis et bilde, det abstrakte gjøres konkret.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer