Den skjulte fascismen

FASCISME: Er det mulig å leve et ikke-fascistisk liv i et samfunn som er bygget på fascistiske maktstrukturer?

Pinar Ciftci
Ciftci er skribent og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 01.09.2019
           Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life
Forfatter: Natasha Lennard
Verso Storbritannia, USA

I boken BeingNumerous drøfter den britiske journalisten ogforfatteren Natasha Lennard fascismen med ulike essays som blant annet handlerom nazister, spøkelser, sex og selvmord. Lennard fremmer en mer ekspansivforståelse av begrepet fascisme, inspirert av den franske filosofen MichelFoucault (1929–1984).

Foucault var den første til å brukebegrepet «non-fascist» om det intellektuelle arbeidet som er nødvendig for åbekjempe hverdagsfascismen: «The fascism in us all, in our heads and in oureveryday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the verything that dominates and exploits us.» Lennard er, som Foucault, opptatt avvåre fascistiske tendenser og vaner: den såkalte mikro-fascismen, ellerhverdagsfascismen, som jeg velger å kalle den.

Boken åpner med den skjebnesvangre amerikanske valgnatten i 2016 da Donald Trump ble president og hele verden lurte på om han ville bringe fascismen til USA. Media begynte umiddelbart å sammenlikne Trump med Hitler og Mussolini. I de påfølgende ti dagene etter Trumps valgseier ble det rapportert 900 hendelser om vold mot innvandrere, latinamerikanere, afroamerikanere, kvinner, LHBT-folk, muslimer og jøder.

Antifa


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.