Den skjulte fascismen


FASCISME: Er det mulig å leve et ikke-fascistisk liv i et samfunn som er bygget på fascistiske maktstrukturer?

Ciftci er journalist og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 2019-09-01
        Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life
Forfatter: Natasha Lennard
Verso Storbritannia, USA

I boken Being Numerous drøfter den britiske journalisten og forfatteren Natasha Lennard fascismen med ulike essays som blant annet handler om nazister, spøkelser, sex og selvmord. Lennard fremmer en mer ekspansiv forståelse av begrepet fascisme, inspirert av den franske filosofen Michel Foucault (1929–1984).

Foucault var den første til å bruke begrepet «non-fascist» om det intellektuelle arbeidet som er nødvendig for å bekjempe hverdagsfascismen: «The fascism in us all, in our heads and in our everyday behavior, the fascism that causes us to love power, to desire the very thing that dominates and exploits us.» Lennard er, som Foucault, opptatt av våre fascistiske tendenser og vaner: den såkalte mikro-fascismen, eller hverdagsfascismen, som jeg velger å kalle den.

Boken åpner med den skjebnesvangre amerikanske valgnatten i 2016 da Donald Trump ble president og hele verden lurte på om han ville bringe fascismen til USA. Media begynte umiddelbart å sammenlikne Trump med Hitler og Mussolini. I de påfølgende ti dagene etter Trumps valgseier ble det rapportert 900 hendelser om vold mot innvandrere, latinamerikanere, afroamerikanere, kvinner, LHBT-folk, muslimer og jøder.

Antifa

Essayene handler om antifascist-bevegelsen antifa, som ifølge Lennard er et aspekt i et større prosjekt om å bekjempe, og etter hvert avskaffe, alle undertrykkende hierarkier som white supremacy (hvit overlegenhet), patriarkatet, nasjonalismen og klasseskiller.

Natasha Lennard

Fascismen og kapitalismen henger sammen. Allerede i 1935 skrev den tyske dramatikeren og sosialradikale samfunnskritikeren Bertolt Brecht: «How can anyone tell the truth about Fascism, unless he is willing to speak out against capitalism, which brings it forth?» Også psykoanalytikeren og legen Wilhelm Reich (1897–1957) skrev om fascismen …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?
Abonnement halvår kr 450
       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)