AFP PHOTO / DPA / ARMIN WEIGEL +++ GERMANY OUT

Den pulserende kolossen: Innvandringslandet Tyskland


Europas kulturelle kraftsentrum er også det europeiske landet som huser flest innvandrere. Hvordan vil og bør Tyskland se ut i fremtiden?

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-06-02

Av Karsten Aase-Nilsen.

«Tyskland var allerede for 8000 år siden et innvandringsland.» Slik innledes en artikkel i ukemagasinet Der Spiegel fra tidligere i vår. Tema var innvandringen av ikke-germanske stammer fra Balkan, Karpatene og den iberiske halvøy i perioden 5500–2500 f.Kr: «I de nordiske granskogene hersket multikulti.»

Artikkelens selvsagte og innforståtte bruk av moderne termer på et historisk-arkeologisk stoff – «innvandringsland» og «multikulti» – peker utover artikkelens tema og gir en illustrasjon på termenes aktualitet i dagens tyske offentlighet. Alle europeiske land hjemsøkes i disse dager av «innvandringsdebatter», men mye tyder på at fokuset Tyskland de siste årene har hatt på seg selv som innvandringsland, har hatt noen helt unike trekk.

Natten til 2. påskedag ble et flyktningmottak i Tröglitz i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt satt i brann. Hendelsen er et av flere angrep på lignende institusjoner over det meste av Tyskland de siste årene. Parallelt med dette har de fremmedfiendtlige og antiislamske marsjene til den såkalte Pegidabevegelsen i Dresden vakt oppsikt både i tyske og internasjonale medier. Et økende antall flyktninger og overbelastede og underfinansierte kommuner er også en del av bildet. På samme tid – men fra et annet hjørne av virkeligheten – beretter de store avisene og tv-magasinene om Tysklands fremtidige avhengighet av nettoinnvandring. De forteller også historier om vellykket integrering, om en innvandringsbefolkning som i stor grad elsker sitt nye hjemland, og om en tysk befolkning som på kort tid har beveget seg fra en essens- og avstamningsbasert til en republikansk forståelse av hva det vi si å være tysk. Totalbildet er altså sammensatt.

Ikke siden folkevandringene i kjølvannet av andre verdenskrig har innvandringen til Tyskland vært større enn i dag. I 2013 kom 465 000 til landet – av disse var 125 000 flyktninger. I 2014 hadde antallet flyktninger økt til nærmere 200 000, og for 2015 viste prognosene ved begynnelsen av året et anslag på 300 000, som nå er oppjustert til nærmere 400 000. Tyskland er i dag det mest populære innvandringslandet i OECD-området etter USA. Totalt har cirka en femtedel av befolkningen – om lag 16,3 millioner mennesker – en eller annen form for innvandrerbakgrunn. De største innvandringsgruppene er tyrkere og polakker, altså grupper som primært har …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)