Den nye forsvars-industrielle strategien

Eserciti-Alexander Dubovsky. Se Libex.Eu
Våpen: Norge skaper et særegent militærindustrielt kompleks mellom vår forsvarssektor, forskningsmiljøer og våpenindustri.

Harang er redaktør for «Fredsnasjonen», magasinet NY TID ga ut sommer 2021.

I mars fremla regjeringen sin nye strategi for norsk våpenindustri – Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar (Meld. St. 17, 2020–2021). Med denne skal et gjensidig forsterkende samarbeid mellom staten og våpenindustrien videreutvikles og styrkes. Da norsk våpenindustri allerede har mer enn 75 prosent av sine inntekter fra krigsmaterielleksport, må denne strategien også forstås som politikk for fremme av norsk våpeneksport.

Regjeringens strategi tar utgangspunkt i at krigsmateriellindustrien er viktig for landet. I tillegg til at industriens eksport gir store inntekter, sikrer våpenindustrien omtrent 5000 arbeidsplasser i Norge.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal

Ingen artikler å vise