Den nye fascismen

Det som skjer i Hellas, og som står for tur i hele eurosonen, er i realiteten en avvikling av frie, selvstendige nasjoner.

For å forstå hvorfor det greske folket først nedstemte forslaget fra troikaen om en fortsatt finansiering av gresk gjeld, og deretter foretok en fullstendig kapitulasjon, må vi se nærmere på hvordan den økonomiske ubalansen mellom rike og fattige land i eurosonen håndteres av troikaen med Tyskland i førersetet. Vi må se på de såkalte «Target 2»-lånene (T2) som troikaen og Tyskland har gitt «i det skjulte» til Hellas og andre svake økonomier. T2 er et oppgjørssystem som benyttes gjennom bakveien – utenom demokratiske prosesser – i den hensikt å opprettholde eksportubalansen mellom de rike og fattige landene i eurosonen. La oss se nærmere på hvordan det foregår:

Lån. Tyske BMW selger en bil til en greker via en gresk bilforhandler. Grekeren finansierer bilen i sin lokale bank, som betaler BMW i Tyskland for bilen. På grunn av kapitalflukt fra greske til utenlandske banker, har imidlertid ikke den greske lokalbanken penger. Derfor må den først låne penger fra den greske sentralbanken. Den greske sentralbanken har heller ikke penger, og låner penger fra «eurosystemet», altså nasjonale sentralbanker – i dette tilfellet Bundesbank.
Med andre ord er det tyske skattebetalere som finansierer grekerens bilkjøp, slik at tysk eksportindustri og tysk vekst i økonomien opprettholdes.
Dette er forklaringen på hvorfor Merkel & co ikke ønsker en Grexit – spesielt med tanke på mulige ringvirkninger en Grexit kan få for andre svake land i eurosonen.
Når Hellas ikke har likviditet til å betale for import på grunn av kapitalflukt, lånes disse midlene til den greske sentralbanken fra Bundesbank. Slik skapes det kreditt med Hellas som debitor og Tyskland som kreditor. Oppgjørssystemet T2 benyttes for å utstede kreditt bakveien og i strid med regelverket, og blir forsøkt holdt skjult for EU og skattebetalerne.

Fascisme er stadiet som kommer etter at kommunismen viste seg å være en illusjon. – Friedrich Hayek, nobelprisvinner i økonomi i 1974

Risikerer spredning. Problemet for Merkel og EU er at denne eksportubalansen gjelder store deler av eurosonen. Gjennom Target 2-systemet har Tyskland, Luxembourg og Finland lånt ut 650 milliarder euro. Utestående beløp er høyere – totalt cirka 709 milliarder euro. Det er viktig å forstå at Hellas isolert sett ikke er noe problem. Den offisielle gjelden Hellas har til Tyskland, er 90 milliarder euro. Tyskland kan leve med å avskrive dette beløpet – men det er ikke sikkert de andre kreditorene kan håndtere dette. Gjennom tyske Bundesbank har Tyskland i realiteten påtatt seg ansvaret for store deler av den økende finansierings- og gjeldseksponeringen overfor Hellas og andre svake økonomier. Det er når Target 2- lånene må avskrives, det blir smertefullt og pinlig. Det blir det fordi troikaen – spesielt Merkel – får et forklaringsproblem overfor det tyske folk, som gjennom økte skatter og avgifter må dekke tapet på misligholdte fordringer et stort flertall av tyskerne ikke visste at de hadde.
Tysklands bruttonasjonalprodukt er cirka 2,9 trillioner euro. 46 prosent av dette beløpet representerer eksportindustrien, hvorav om lag 63 prosent (840 milliarder euro) eksporteres til eurosonen. Tysklands andel av Target 2-forpliktelsene er i realiteten cirka 531 milliarder euro, hvilket tilsvarer i overkant av 60 prosent av Tysklands eksportindustri. Hvis Hellas faller, risiker Tyskland at det sprer seg til Spania, Italia og de andre mottakerne av Target 2-lånene. Da pulveriseres tysk eksportindustri, og med den, drømmen om eurosonen og et føderalt Europa styrt av Tyskland og de sterkeste nasjonene gjennom «politbyrået» i Brussel. Det kan se ut som om uviljen til å ettergi gjeld til Hellas er et resultat av et overordnet mål om å frata svake land suverenitet, og samle all makt i Brussel.

Europas skitne hemmelighet. Bakgrunnen for Target 2-lånene er den uheldige eller skjeve virkningen av Den økonomiske monetære union (ØMU), fordi en felles valuta, euroen, gjør det umulig å eksportere varer og tjenester til en riktig og umanipulert pris. Hvert land har ulik produktivitet, men er bundet til samme valuta. Enkelt sagt favoriserer en felles valuta de sterke økonomiene, og straffer de svake. Basert på westernfilmen The good, the bad and the ugly har følgende funnet sted i Europa: «The not so good» representerer fortiden. Redningspakker i 2010 og 2012 reddet det greske og internasjonale bankvesenet, men førte Hellas inn i enda dypere gjeld. Den europeiske sentralbanken (ESB) samt Merkel & co brukte EUs skattebetalere, inkludert greske, til å redde bankene, EU, euroen og sitt eget politiske liv.
«The bad» representerer nåtiden. Nye 50 milliarder euro i lån skal holde liv i et allerede bankerott og utarmet Hellas, alt for å beskytte de sterke landene, og spesielt Tysklands eksportindustri. Med andre ord gjentar man øvelsen fra 2010 og 2012. Banker og finansforetak, blant annet store utenlandske «hedgefond» som har investert store beløp i greske statsobligasjoner, reddes på bekostning av det greske folk og europeiske skattebetalere.
«The ugly» representerer fremtiden. Euroen har skapt store ubalanser mellom de rike og fattige landene i eurosonen, og enorme beløp er flyttet fra nord til syd for a demme opp for en stadig forverret konkurransekraft i de fattige landene. For å opprettholde misforholdet i konkurransekraft og beskytte egen eksport, låner de sterke økonomiene – Tyskland i særdeleshet – stadig mer penger gjennom target 2-systemet til Hellas, Spania, Portugal. Target 2-lånene erstatter i det vesentligste kapitalflukten fra disse landene, slik at bankene ikke går konkurs. Slik forgjeldes først de svake landene, mens regningen til slutt sendes videre til Europas – særdeleshet tyske – skattebetalere. Derfor er det økende arbeidsledighet, spesielt blant unge, mangel på mat og livsviktige medisiner og helsetilbud for en stadig større del av Europas befolkning.

Chart Target 2 imbalancesProblemet med felles valuta. I en tidligere artikkel i Ny Tid om ukontrollerbar gjeld (Ny Tid nr. 24, juli 2015) skriver jeg at nær sagt alle industrialiserte land har uhåndterlige gjeldsnivåer, og at dette skyldes det avsindige Fractional Reserve Lending-systemet: Sentralbanker trykker stadig mer papirpenger, som er det samme som gjeld, for å holde verdensøkonomien i gang som med kunstig åndedrett. Enkel matematikk viser at velferd bygget med skatter, avgifter og gjeld ikke er bærekraftig, og at går mot en økonomisk kollaps.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.