Den nye fascismen


Det som skjer i Hellas, og som står for tur i hele eurosonen, er i realiteten en avvikling av frie, selvstendige nasjoner.

Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 2015-08-19

For å forstå hvorfor det greske folket først nedstemte forslaget fra troikaen om en fortsatt finansiering av gresk gjeld, og deretter foretok en fullstendig kapitulasjon, må vi se nærmere på hvordan den økonomiske ubalansen mellom rike og fattige land i eurosonen håndteres av troikaen med Tyskland i førersetet. Vi må se på de såkalte «Target 2»-lånene (T2) som troikaen og Tyskland har gitt «i det skjulte» til Hellas og andre svake økonomier. T2 er et oppgjørssystem som benyttes gjennom bakveien – utenom demokratiske prosesser – i den hensikt å opprettholde eksportubalansen mellom de rike og fattige landene i eurosonen. La oss se nærmere på hvordan det foregår:

Lån. Tyske BMW selger en bil til en greker via en gresk bilforhandler. Grekeren finansierer bilen i sin lokale bank, som betaler BMW i Tyskland for bilen. På grunn av kapitalflukt fra greske til utenlandske banker, har imidlertid ikke den greske lokalbanken penger. Derfor må den først låne penger fra den greske sentralbanken. Den greske sentralbanken har heller ikke penger, og låner penger fra «eurosystemet», altså nasjonale sentralbanker – i dette tilfellet Bundesbank.
Med andre ord er det tyske skattebetalere som finansierer grekerens bilkjøp, slik at tysk eksportindustri og tysk vekst i økonomien opprettholdes.
Dette er forklaringen på hvorfor Merkel & co ikke ønsker en Grexit – spesielt med tanke på mulige ringvirkninger en Grexit kan få for andre svake land i eurosonen.
Når Hellas ikke har likviditet til å betale for import på grunn av kapitalflukt, lånes disse midlene til den greske sentralbanken fra Bundesbank. Slik skapes det kreditt med Hellas som debitor og Tyskland som kreditor. Oppgjørssystemet T2 benyttes for å utstede kreditt bakveien og i strid med regelverket, og blir forsøkt holdt skjult for EU og skattebetalerne.

Fascisme er stadiet som kommer etter at kommunismen viste seg å være en illusjon. – Friedrich Hayek, nobelprisvinner i økonomi i 1974

Risikerer spredning. Problemet for Merkel og EU er at denne eksportubalansen gjelder store deler av eurosonen. Gjennom Target 2-systemet har Tyskland, Luxembourg og Finland lånt ut 650 milliarder euro. Utestående beløp er høyere – totalt cirka 709 milliarder euro. Det er viktig å forstå at Hellas isolert sett ikke er noe problem. Den offisielle gjelden Hellas har til Tyskland, er 90 milliarder euro. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)