Den nye fascismen

Vi er flere som risikerer å bli stemplet som konspirasjons­teoretikere hvis vi stiller spørsmål ved såkalte vedtatte sannheter – uansett hva fakta sier eller hva historien burde ha lært oss.

Ola Tunander
Tunander er professor emeritus fra PRIO.

Ny Tids redaktør Truls Lie skrev i sommer et par linjer på sin private Facebookside om hva som muligens kunne ligge bak hendelsene den 11. september 2001. Han slettet meldingen umiddelbart, men ikke før noen hadde lagt merke til og tatt en skjermdump av den – for Lie ble kort tid etterpå angrepet i både VG, Dagens Næringsliv og Dagbladet for «lefling med konspirasjonsteorier».

Problemstillinger som var selvfølgelige å diskutere i media og selv i USAs kongress på 70-, 80- og 90-tallet – om amerikanske statskupp, narkotikahandel, terrorisme og mord på politikere («US Select Committee on Assassinations» og «Iran–Contras-affæren») – kan nå ikke lenger snakkes om, men kalles i stedet «konspirasjonsteorier». Kritikk av amerikanske eller britiske illegale metoder (fra slavehandel og kolonialisme) blir redusert til det samme. Vi har fått et samfunn der ingen tør å reise kritikk, og jo mer sentral posisjon en eventuell kritiker har, desto hardere blir angrepene. Dette er en form for skjult fascisme som infiserer alt politisk liv.

Historiske gjentakelser. På 1930-tallet beskrev svenske aviser Adolf Hitler som en «normal politiker» som skulle redde Tyskland – Sveriges beskyttermakt. De samme avisene skulle senere karakterisere George W. Bush og Hillary Clinton på samme måte og støtte deres kriger i Irak og Libya.

På 30-tallet ble min mor nektet av min bestefar å gå på offiserball fordi det var så mange nazister der. Det samme var tilfellet blant akademikerne. På universiteter, blant offiserer og embetsmenn så vel som i media var det mange tysklandsvenner. I 1939 var det forsvarssjefen, general Olof Thörnell, som ledet den svenske delegasjonen til Berlin for å gratulere Der Führer på hans 50-årsdag. Enkelte skrev allerede da om tyske konsentrasjonsleirer, men dette var kun marginale røster. I dag ville vi ha kalt disse «konspirasjonsteoretikere». Journalister og akademikere kunne ikke forestille seg at Tyskland – den store kulturnasjonen – kunne gjøre seg skyldig i slike uhyrligheter. Når vår beskyttermakt USA i dag begår folkemord, terrorisme eller starter krig, eller når Frankrike, Storbritannia og USA går inn i væpnede konflikter i allianse med libyske islamister med røtter i Al Qaida, nekter vi å ta fakta inn over oss. Det britiske parlamentets utenrikskomité kom med hard kritikk av bombingen til støtte for islamistene, men dette tør vi ikke engang å nevne.

9/11: Man har funnet rester fra det militære sprengstoffet nanotermitt i støvet fra tårnene.

Falskt-flagg-angrep. I VG og Dagens Næringsliv ble Truls Lie angrepet av John Færseth, en av dem som har spesialisert seg på å stemple enhver liknende kritikk som «konspirasjonsteori». I 2013 sa jeg i et foredrag at sentrale personer hadde fortalt meg at bosniske muslimer sto bak granatangrepet mot markedsplassen i Sarajevo i 1994. Færseth ga meg da konspirasjonsteoretikerbetegnelsen.

I samme foredrag hadde nevnte jeg hva general Vigleik Eide (norsk forsvarssjef 1987–89 og formann i NATOs militærkomité 1989–93) hadde sagt: Bosnia-
muslimene hadde biler med tak som kunne åpnes, nettopp for å skyte granater. En av disse bilene ble benyttet i angrepet mot markedsplassen, som skulle sikre muslimene internasjonal støtte. Ifølge general Eide var dette den interne konklusjonen. Eide var militær rådgiver for tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg 1993–94, ved hans FN-oppdrag i det tidligere Jugoslavia. Sjefen for SACEUR (Supreme Allied Commander Europe; NATO) sin krisestab med ansvar for Bosnia (senere flaggkommandør Jacob Børresen), i tillegg til en senere forsvarsminister og utenriksminister, hadde berettet om det samme. Børresen hadde vært forsvarsminister Johan Jørgen Holsts militære sekretær og ble senere stabssjef for den norske marinen. Han hadde selv ikke sett granskningen som konkluderte med at granaten hadde blitt skutt fra bosniamuslimsk område. Men dette var SACEURs oppfatning – og dét på tross av at SACEUR og USA hadde støttet opp om de bosniske muslimene, fortalte han. Bakgrunnen for granatangrepet var ifølge Børresen «et desperat forsøk på å provosere frem en inngripen fra det internasjonale samfunn i en situasjon der beleiringen av Sarajevo hadde blitt stadig mer håpløs». En slik strategi kalles «falskt-flagg-angrep»: Man angriper eget folk, men later som om det er motparten som gjør det, for å vinne støtte fra «det internasjonale samfunn». At de bosniske muslimene selv var ansvarlige, var common knowledge i NATO-hovedkvarteret, sa Børresen. Også oberst Ashworth, FNs visesjef for de militære observatørene i Jugoslavia 1994–95, har uttalt det samme. Ashworth skrev at mens media og vestlige regjeringer var raske med å peke ut serberne som den angripende part, «viste FNs tekniske utredning at det var usannsynlig at serberne sto bak massakren. Men denne og andre rapporter ble holdt tilbake av politiske grunner», skrev han. Både i FN og NATO konkluderte man med at det var muslimene selv som var ansvarlige, men amerikanere og briter ville ikke si dette høyt. Oberst Ashworth med flere fremmet denne kritikken i forkant av parlamentsdebatten om Syria 29. august 2013. Han viste til at USA hadde benyttet seg av et falskt angrep i Sarajevo i 1994 for å legitimere vestlige flyangrep, og at utviklingen i Irak taler for seg selv. Ashworth mente at man ikke kunne stole på denne typen ubekreftet etterretning, noe som også gjelder for Syria. Disse ordene stoppet antakelig det britisk-amerikanske flyangrepet mot Syria i 2013.

Spenningens strategi. Men for Færseth og kompani er alt dette altså kun «konspirasjonsteorier». Den gode amerikaneren, briten eller (som i dette tilfellet) bosnia-
muslimen kan ikke utføre grufulle handlinger. Dagens medieaktører fremstår like ubevisste som de svenske avisene på 30-tallet, som ikke kunne tenke seg at det høy-
siviliserte Tyskland kunne stå bak forferdelighetene det dengang var snakk om.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.