Den norske dobbeltmoralen

MILJØPIONERER: Fortellingen om den norske miljøtenkningens historie er et ambivalent portrett av Norges forestilte rolle som miljønasjon.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
The Power of the Periphery. How Norway Became an Environmental Pioneer for the World
Forfatter: Peder Anker
Forlag: Cambridge University Press, Cambridge / New York

MILJØPIONERER: Fortellingen om den norske miljøtenkningens historie er et ambivalent portrett av Norges forestilte rolle som miljønasjon.

Den norske vitenskapshistorikeren Peder Anker, ansatt ved New York University, har siden 1990-tallet skrevet en lang rekke artikler om miljøteori, og blant bøkene hans finnes arbeider om økologisk design samt økologihistorien Empirial EcologyEnvironmental Order in the British Empire (2002). Når han nå griper tak i den norske miljøbevegelsens historie, opererer han som en lokalkjent omviser for utenlandske besøkende i det norske (intellektuelle) landskapet. Resultatet er en fremstilling som mytologiserer og avmytologiserer norske miljøtenkere på én og samme tid.

Anker begynner med norske oppdagere som Helge Ingstad og Thor Heyerdahl, som blandet sine oppsiktsvekkende ekspedisjoner til eksotiske steder med det forfatteren ser som en typisk norsk lengsel etter det enkle og autentiske liv. Tilsvarende presenterer han det norske hytte- og friluftslivet i etterkrigstiden som et forsøk på å vinne tilbake til – eventuelt tviholde på – en presumptivt renere og mer moralsk livsform, en typisk norsk blanding av primitivisme og naturpietisme.

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal