Den mangfoldige globale landsbyen

MEDIER: Transnasjonale medielandskaper vokser fram og tar form mot et bakteppe av økende mobilitet i vår globale landsby

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.
Email: melita.zajc@gmail.com
Publisert: 2019-12-01
        Mediascapes. Pratiche dell’immagine e antropología culturale
Forfatter: Ivan Bargna
Meltemi Editore, Italia

I over hundre år har filmscenen blitt dominert av det globale nord – kinofilmen har vært normen, mens andre filmuttrykk har hatt en «etnografisk» vinkling. Dette har endret seg gradvis, særlig med inntoget av en ny, globalisert kontekst: «mediascape». Begrepet er skapt av Arjun Appadurai, og sammenfatter både mediene i seg selv og den verden de skaper. Mediascape som konsept peker på betydningen av våre visuelle omgivelser, samtidig som det understreker alle kulturers flytende og fragmenterte natur idet de kastes ut i den globale malstrømmen.

Klimakrisen har tydeliggjort at vi – alle mennesker i verden – befinner oss i samme båt og må løse problemene i fellesskap. Men den økende europeiske motstanden mot flyktningene som kommer over Middelhavet til Europa, indikerer at selv kontinentet som en gang var en stolt multikulturell bastion, er i ferd med å glemme betydningen av og respekten for kulturelt mangfold. Det er derfor viktig å forstå at vår globale verden er et lappeteppe av en mengde ulike kulturer – flytende, mangefasetterte og forskjellige – og at filmuttrykket er en del av dette mangfoldet. Og det er dette som er målet til Mediascapes. Boken er redigert av Ivan Bargna, en italiensk antropolog med medier og kunst som spesialfelt og professor ved de prestisjefylte italienske universitetene Bicocca og Bocconi i Milano. Bargna er også kunstkurator og driver etnografisk forskning i den nordvestlige delen av Kamerun.

En mediert virkelighet

Virkeligheten er alltid mediert: Det vi opplever som virkelig, er konstruert gjennom samhandling mellom ulike medier, gamle og nye, kjente og ukjente. I introduksjonen til boken hevder Bargna at om vi skal forstå kulturelt mangfold, er det avgjørende at vi er oppmerksomme på prosessen der sosiale konstellasjoner både oppstår og gjenoppstår, og at vi skaper et helhetlig medielandskap og deltar i det globale mediascape.

De ulike artiklene i denne antologien undersøker hvordan den daglige verdensomspennende flyten av bilder, video og tv-sendinger omformes lokalt og re-medieres ut ifra lokale politiske, sosiale og personlige forhold.

Klimakrisen har tydeliggjort at vi – alle mennesker i verden –befinner oss i samme båt.

Mediascapes peker på at samtiden består av mange sentra, og inviterer leseren til å åpne for nye tanker …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.