Potsdam 17 juli 1945. De "tre store" møtes til Potsdam-konferansen for å drøfte Tysklands skjebne etter kapitulasjonen, F.v. Englands statsminister Winston Churchill, USAs president Harry S. Truman og Sovjeunionens marskalk Josef Stalin. Arkivfoto/SCANPIX Sverige

Den kalde krigen


Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)

Email: abo@nytid.no
Publisert: 2019-04-01

USAs etterkrigspolitikk hadde fra første øyeblikk som mål å sikre en oppdemming mot Sovjet, og NATO har hele tiden vært et maktinstrument i USAs verdensomspennende militære, politiske og økonomiske strategi. David Horowitz har i boka «USA og den kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestlige historieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne om noen hovedpunkter.

De første skritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet og


Kjære leser. Du må være
abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal