Den kalde krigen


Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)

USAs etterkrigspolitikk hadde fra første øyeblikk som mål å sikre en oppdemming mot Sovjet, og NATO har hele tiden vært et maktinstrument i USAs verdensomspennende militære, politiske og økonomiske strategi. David Horowitz har i boka «USA og den kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestlige historieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne om noen hovedpunkter.

De første skritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet og Storbritannia var partnere i en krigsallianse. Samarbeidet mellom Stalin og president Roosevelt under krigen hadde etter omstendighetene vært godt, men forholdet mellom de to stormakter endret seg etter at president Truman etterfulgte Roosevelt ved dennes død i april 1945, kort tid før krigens slutt. Tidlig på året 1945 var de allierte på et møte i Jalta blitt enige om militære disposisjoner i Europa etter krigen. USAs krig med Japan var ennå ikke slutt, men som avtalt under Jalta-møtet skulle en stor invasjon settes i gang i november måned. Sovjet skulle erklære Japan krig, og erklæringen skulle avgis 8. august, etter at Sovjet hadde flyttet en betydelig hærstyrke fra Europa for å åpne den andre front mot Japan.

Men den 6. august 1945 – to dager før Sovjets krigserklæring …


Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

- Advertisement -
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte