Bestill sommerutgaven her

Den kalde krigen

Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)

USAs etterkrigspolitikk hadde fra første øyeblikk som mål å sikre en oppdemming mot Sovjet, og NATO har hele tiden vært et maktinstrument i USAs verdensomspennende militære, politiske og økonomiske strategi. David Horowitz har i boka «USA og den kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestlige historieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne om noen hovedpunkter.

De første skritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet og Storbritannia var partnere i en krigsallianse. Samarbeidet mellom Stalin og president Roosevelt under krigen hadde etter omstendighetene vært godt, men forholdet mellom de to stormakter endret seg etter at president Truman etterfulgte Roosevelt ved dennes død i april 1945, kort tid før krigens slutt. Tidlig på året 1945 var de allierte på et møte i Jalta blitt enige om militære disposisjoner i Europa . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Du vil kanskje også like