Potsdam 17 juli 1945. De "tre store" møtes til Potsdam-konferansen for å drøfte Tysklands skjebne etter kapitulasjonen, F.v. Englands statsminister Winston Churchill, USAs president Harry S. Truman og Sovjeunionens marskalk Josef Stalin. Arkivfoto/SCANPIX Sverige

Den kalde krigen

Når NATO-historien skrives i Norge, er det alltid «kuppet i Tsjekkoslovakia» som er utgangspunktet. (ORIENTERING 22. APRIL 1969)

Avatar
Email: abo@nytid.no
Publisert: 01.04.2019

USAsetterkrigspolitikk hadde fra første øyeblikk som mål å sikre en oppdemming motSovjet, og NATO har hele tiden vært et maktinstrument i USAs verdensomspennendemilitære, politiske og økonomiske strategi. David Horowitz har i boka «USA ogden kalde krigen» gitt et korrektiv til den offisielle vestligehistorieskrivning, og det kan være nyttig i dagens aktuelle debatt å minne omnoen hovedpunkter.

De førsteskritt ble tatt allerede ved krigens slutt i 1945, da USA, Sovjet-Samveldet ogStorbritannia var partnere i en krigsallianse. Samarbeidet mellom Stalin ogpresident Roosevelt under krigen hadde etter omstendighetene vært godt, menforholdet mellom de to stormakter endret seg etter at president Trumanetterfulgte Roosevelt ved dennes død i april 1945, kort tid før krigens slutt.Tidlig på året 1945 var de allierte på et møte i Jalta blitt enige om militæredisposisjoner i Europa etter krigen. USAs krig med Japan var ennå ikke slutt,men som avtalt under Jalta-møtet skulle en stor invasjon settes i gang i novembermåned. Sovjet skulle erklære Japan krig, og erklæringen skulle avgis 8. august,etter at Sovjet hadde flyttet en betydelig hærstyrke fra Europa for å åpne denandre front mot Japan.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Gratis prøve
Kommentarer