Den digitale rikdommen gjør oss fattigere


NYE MEDIER: Jay David Bolter gir en grundig beskrivelse av dagens digitale kultur, der teknologien gjør det enkelt å opprette og forme digitale samfunn som brukerne fyller med ubetalt innhold.

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.
Email: melita.zajc@gmail.com
Publisert: 2019-07-28
       
The Digital Plenitude: The Decline of Elite Culture and the Rise of New Media
Forfatter: Jay David Bolter
Forlag: MIT Press, USA

2. juni, Italias nasjonaldag, ble en statue av b-skuespiller og popikon fra reklamebransjen, Bud Spencer, avduket i havnebyen Livorno til applaus fra folkemengden. Spencer er ikke født der, men ble verdensberømt sammen med Terence Hill og en helt fra barndommen til Filippo Nogarin, ordfører i Livorno og medlem av Femstjerners-bevegelsen. Initiativet, som var fremmet gjennom Facebook, samlet inn 18 000 euro for å få laget en statue i naturlig størrelse som liknet på en leke fra Luna Park. Den nettbaserte kunstavisen Artribune meldte om dette i en artikkel der de også presenterte andre eksempler, som skulpturer av favoritthunder. Avisen så dette som tegn på at populistisk politikk har overtatt enda et område av samfunnslivet: den offentlige kunsten.

Jeg skriver fra Italia, men opplevelsen av en fullstendig triumf for populær- – om ikke populistisk – kultur er slett ikke lokal. The Digital Plenitude av Jay David Bolter påtar seg oppgaven med å forklare dette fenomenet sett fra et amerikansk perspektiv. I USA har den kulturelle antagonismen mellom det folkelige og det elitistiske vunnet over den tradisjonelle, klassebaserte antagonismen mellom fattig og rik. Det er Bolters tese når han i forordet hevder at den amerikanske arbeiderklassen, i motsetning til den europeiske, ikke reagerer negativt på det økonomiske skillet mellom seg selv og de «1 prosent rikeste». «I stedet er det slik at den amerikanske (hvite) arbeiderklassen både ser og harmes over den kløften i holdninger og status som skiller dem fra den utdannede eliten – særlig de som befinner seg i mediene eller akademia: de som arbeider med ord i sitt yrke eller kall.»

Konvergensens kultur

Bolter er også forfatteren av Remediation: Understanding New Media (sammen med Richard Grusin, MIT 2000), en av de mest innflytelsesrike tekstene om medienes praksis innenfor konvergenskulturen som er gjort mulig gjennom digital teknologi. Som ekspert og autoritet på samtidsmedier forklarer han at fragmenteringen av ulike hierarkier innenfor kunst er påpekt mange ganger, men vår kulturelle nåtid oppleves annerledes, siden «digital teknologi, inkludert sosiale medier, gjør endringene mye tydeligere» (s. 13). Han sporer sammenbruddet av det modernistiske paradigmet tilbake til …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?