Den digitale rikdommen gjør oss fattigere

NYE MEDIER: Jay David Bolter gir en grundig beskrivelse av dagens digitale kultur, der teknologien gjør det enkelt å opprette og forme digitale samfunn som brukerne fyller med ubetalt innhold.

Melita Zajc
Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.
Email: melita.zajc@gmail.com
Publisert: 28.07.2019
           The Digital Plenitude: The Decline of Elite Culture and the Rise of New Media
Forfatter: Jay David Bolter
MIT Press, USA

2. juni, Italias nasjonaldag, ble enstatue av b-skuespiller og popikon fra reklamebransjen, Bud Spencer, avduket ihavnebyen Livorno til applaus fra folkemengden. Spencer er ikke født der, menble verdensberømt sammen med Terence Hill og en helt fra barndommen til FilippoNogarin, ordfører i Livorno og medlem av Femstjerners-bevegelsen. Initiativet,som var fremmet gjennom Facebook, samlet inn 18 000 euro for å få laget enstatue i naturlig størrelse som liknet på en leke fra Luna Park. Dennettbaserte kunstavisen Artribune meldte om dette i en artikkel der de ogsåpresenterte andre eksempler, som skulpturer av favoritthunder. Avisen så dettesom tegn på at populistisk politikk har overtatt enda et område avsamfunnslivet: den offentlige kunsten.

Jeg skriver fra Italia, men opplevelsen aven fullstendig triumf for populær- – om ikke populistisk – kultur er slett ikkelokal. The Digital Plenitude av Jay David Bolter påtar seg oppgaven med å forklare dettefenomenet sett fra et amerikansk perspektiv. I USA har den kulturelleantagonismen mellom det folkelige og det elitistiske vunnet over dentradisjonelle, klassebaserte antagonismen mellom fattig og rik. Det er Bolterstese når han i forordet hevder at den amerikanske arbeiderklassen, i motsetningtil den europeiske, ikke reagerer negativt på det økonomiske skillet mellom segselv og de «1 prosent rikeste». «I stedet er det slik at den amerikanske(hvite) arbeiderklassen både ser og harmes over den kløften i holdninger ogstatus som skiller dem fra den utdannede eliten – særlig de som befinner seg imediene eller akademia: de som arbeider med ord i sitt yrke eller kall.»

Konvergensens kultur


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.