Bestill høstutgaven her

Den autoritære statskapitalismen

Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet
Forfatter: Clive Hamilton og Mareike Ohlberg
Forlag: Random House (Tyskland)
KINA: At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.

De to Kina-ekspertene dokumenterer hvordan Kina invaderer Vesten, blant annet gjennom politisk manipulering og økonomiske og teknologiske pressmidler, gjennom angiveri og korrumpering av akademiske institusjoner, ved å uthule våre verdier samt infiltrere den kinesiske diasporaen. Her er overveldende beskrivelser av kinesisk skruppelløshet stilt opp mot vestlig naivitet og vestlige institusjoners tendens til å la seg kjøpe. Et av bokens sitater lyder: «Det er vanskelig å få noen til å forstå når lønnen er avhengig av at man ikke forstår.» Kildematerialet strekker seg over 150 sider og torpederer all lyst til å trekke opplysningene i tvil.

En geostrategisk lederposisjon

Forfatterne setter likhetstegn mellom Kina og kommunistpartiet (KKP), hvilket tilsier at det ikke finnes noe Kina utenfor partiet. (Folkerepublikken Kina ble da også grunnlagt av partiet, ikke omvendt.) Derimot setter de ikke likhetstegn mellom dette Kina og det kinesiske folket – i motsetning til KKP selv – som kaller all kritikk av partiet et angrep på folket.)

Forfatterskytset retter seg mot et parti som står bak alle samfunnets innflytelsesområder, med fangarmer . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Ranveig Eckhoff
Eckhoff er fast anmelder for Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte

Flere bøker