Den 6. masseudryddelse

KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 02.05.2019
           Den store techrevolution – sådan former Kina vores fremtid Forfatter
Forfatter: Christina Boutrup
People’s Press, Danmark

Vestens ledere vidste det – dybest set – udmærket. At en dag ville Kina indtage verdensscenen og sætte spørgsmålstegn ved magten i verden. Kinas udvikling har ikke truet omverdenen med krudt og kugler og det der er værre. Nej, fra en anden civilisation end den vestlige var tilgangen hos «Riget i Midten» til erobringen af verdensherredømmet anderledes. Begunstiget af Verdenshandelsorganisationens regler for et såkaldt udviklingsland og med effektive produktionsmetoder og billig arbejdskraft uden skelen til arbejdsmiljøregler arbejdede en nation med over en milliard mennesker sig vedholdende op og ud af skyggen – til at blive en interessant samarbejdspartner i den økonomiske globalisering – orkestreret efter «Washington Consensus».

Ikke blot varKina interessant for Vesten som arnested for billig arbejdskraft tilunderstøtning af vårt behov for vedvarende materiel og økonomiskvækst. Kina fremstod yderligere med et velsmurtproduktionsapparat. Ud af Kina kunne «Riget i Midten» også tilbyde Vesten etablering ogudbygning af samfundsvigtig infrastruktur med produktionstider, som var ukendtepådenvestlige halvkugle.

Med en historie fra en anden tidsregningog med en selvforståelse af, at have en særlig opgave har Kina under ufatteligefolkelige lidelser og trods indre modsætninger og enorme miljøproblemerudviklet sig til en verdensmagt, som nu ikke længere lader sig ignorere som enpotentiel ny supermagt.

Teknologi

Mange virksomheder i USA og Europa har måttet bukke under fordi den teknologiske udvikling i Kina har vist dem baghjul. Det er sket i første række for produktionsvirksomheder. Den næste bølge vil omfatte de databaserede virksomheder. Kineserne har afprøvet og udviklet nye innovative digitale forretningsmodeller på verdens største hjemmemarked og står klar til at udkonkurrere Vestens virksomheder.

Hertil kommer, at kineserne sætter deres ekspansion ind i en storpolitisk ramme, hvor klimaudfordringen indtager en dominerende plads. Derfor bærer Christina Boutrups bog Den store techevolution også undertitlen Sådan former Kina vores fremtid.

Ny Tid i julegave

… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.