Den 19. Verdensungdomsfestivalen

Verdensfred – bare en drøm? Ikke for ungdommene som møtes på det som trolig er verdens største fredspolitiske festival.

Aslak Storaker
Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 10.11.2017

I oktober var nærmere 30 000 unge fra 185 forskjellige land samlet i Sotsji i Russland for å delta på den 19. Verdensfestivalen for ungdom og studenter. Fra Norge var vi en delegasjon på 15 stykker som deltok i det som trolig er verdens største fredspolitiske happening. Verdensungdomsfestivalen ble første gang arrangert i Tsjekkoslovakia i 1947, og har som formål å samle ungdom fra hele verden til felles kamp for fred og mot imperialisme. Arrangøren er Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom (VDU). VDU ble startet i november 1945 med formål om å bringe sammen unge fra ulike land og politiske systemer i kamp mot fascismen, for å hindre at det noen gang skal oppstå en ny verdenskrig. VDU er i dag dominert av kommunistiske ungdomsforbund, men det er også med brede ungdomsorganisasjoner som Den palestinske studentunionen og ungdomsorganisasjonen til sørafrikanske ANC. Fem av oss som deltok fra Norge, representerte Norges Kommunistiske Ungdomsforbund, som er en av to norske organisasjoner som er medlemmer i VDU, de øvrige er politisk uavhengige.

De ukrainske militærstyrkene er fryktet av lokalbefolkningen.

Fem tusen frivillige. Festivalen arrangeres normalt hvert fjerde år. Mens de to foregående festivalene ble holdt i Ecuador og Sør-Afrika. At årets festival ble avholdt i Russland skyldtes et ønske om å bruke anledningen til å markere hundreårsjubileet for Oktoberrevolusjonen. Det var dessuten et kostnadssprøsmål. Ikke alle land er villige til å påta seg de enorme kostnadene ved å arrangere en så stor festival. Mot en lav deltageravgift fikk delegatene dekket kost og losji og shuttle-busser mellom festivalområdet og hotellene. Festivalprogrammet var nærmest uoverskuelig, med konserter, diskusjonsmøter, foredrag og fremvisning av teknologiske nyvinninger og lokal kultur. De fleste av delegasjonene hadde også stands på festivalen der en kunne få informasjonsmateriell om forholdene i andre land. Russerne fremsto som glade og stolte over å arrangere en fredsfestival der ungdom fra hele verden møttes i Russland, noe de 5000 frivillige arbeiderne på festivalen var et bevis på. At det var alkoholforbud på festivalområdet og spritforbud på hotellene, la ingen demper på stemningen, og at temperaturen i Sotsji var slik at en kunne dra på stranda og bade, var en hyggelig bonus.

Åpningsseremonien foregikk i en av hallene som ble brukt under OL i 2014, og var storslagen og spektakulær. Med unntak av talen til VDUs leder Nicolas Papademitriou, som hyllet den russiske revolusjonens bidrag i kampen mot fascismen og imperialismen, var programmet først og fremst borgerlig-internasjonalistisk. I tillegg til at noen av Russlands fremste artister opptrådte på scenen, ble det holdt taler av private entreprenører som jobber med å forbedre forholdene for funksjonshemmede barn i Russland, organisering av plastgjenvinning og søppelopprydding i India, utvikling av solenergi i Zimbabwe og forbedring av helsevesenet i Indonesia. Russlands president Vladimir Putin la i sin åpningstale vekt på at festivalen lar unge mennesker møtes og danne vennskap på tvers av nasjonale, kulturelle, politiske og religiøse forskjeller, og at folk-til-folk-samarbeid er den beste måten å bevare verdensfreden på. Et av de sterkeste øyeblikkene fra festivalen var da alle verdens flagg ble viftet med samtidig på scenen, med en gigantisk fredsdue i midten.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer