Demokratiets anatomi


FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2019-12-10
        Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama
Forfatter: Mathilde Fasting
Dreyers Forlag, Norge

Statsviteren Francis Fukuyama ble verdens- kjent med debutboken The End of History and the Last Man (1992). Tittelen ble lest bokstavelig og misforstått av mange. Fukuyama mente ikke at historien var over i postmodernistisk forstand, men at den ideologiske kampen var slutt: Framtiden tilhørte det liberale demokratiet. Fukuyama har per i dag utgitt et dusin bøker, og sosialøkonomen og idéhistorikeren Mathilde Fasting gir i denne boken en innføring i forfatterskapet hovedsakelig ved hjelp av intervjuer hun selv og andre har gjort med Fukuyama.

Fukuyama opererer med tre kriterier for hvorfor demokratier er et ideal å strekke seg mot: For det første er det ikke mulig å tenke seg et system som er grunnleggende forskjellig fra demokratiet og som samtidig gir en bedre politisk organisering. For det andre finnes det ikke motsetninger som det demokratiske systemet ikke kan løse. For det tredje tilfredsstiller og bekrefter demokratiet menneskelige behov bedre enn andre systemer.

Sosial konsensus

Sentralt i et moderne demokrati er en velutviklet bruk av naturvitenskap og teknologi som danner grunnlag for industrien og den økonomiske utviklingen, og anerkjennelsen av enkeltmennesket. Utdanning er ikke viktig bare med hensyn til kunnskap, men gir også den enkelte verdighet. I et velfungerende samfunn er sosial konsensus underliggende. Det vil si at det finnes en uskreven tillit til hvordan man skal takle uenigheter, og at man respekter løsningene på disse. Dette gjør samhandling mellom borgere og byråkrati mer smidig, og «reduserer transaksjonskostnader», for å si det med Fukuyama. Et slikt moralsk fundament vil ikke være bygget på økonomisk rasjonalitet, men på tradisjon og praksis. Følgelig vil innvandring alltid være en utfordring for velfungerende stater.

Faditoon https://www.libex.eu/
Ill.: FadiToon, Se www.libex.eu

Tap av status gir populisme

Et problem med den politiske retorikken de senere årene er


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


       

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)