Demokratiets anatomi

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Etter historiens slutt. Møter med Francis Fukuyama
Forfatter: Mathilde Fasting
Forlag: Dreyers Forlag (Norge)

FUKUYAMA: Francis Fukuyama er en av verdens fremste demokrati-teoretikere, og i denne boken gis en oppdatert innføring i hans samlede forfatterskap.

Statsviteren Francis Fukuyama ble verdens- kjent med debutboken The End of History and the Last Man (1992). Tittelen ble lest bokstavelig og misforstått av mange. Fukuyama mente ikke at historien var over i postmodernistisk forstand, men at den ideologiske kampen var slutt: Framtiden tilhørte det liberale demokratiet. Fukuyama har per i dag utgitt et dusin bøker, og sosialøkonomen og idéhistorikeren Mathilde Fasting gir i denne boken en innføring i forfatterskapet hovedsakelig ved hjelp av intervjuer hun selv og andre har gjort med Fukuyama.

Fukuyama opererer med tre kriterier for hvorfor demokratier er et ideal å strekke seg mot: For det første er det ikke mulig å tenke seg et system som er grunnleggende forskjellig fra demokratiet og som samtidig gir en bedre politisk organisering. For det andre finnes det ikke motsetninger som det demokratiske systemet ikke kan løse. For det tredje tilfredsstiller og bekrefter demokratiet menneskelige behov bedre enn andre systemer.

Sosial konsensus

Sentralt i et moderne demokrati er en velutviklet bruk av naturvitenskap og teknologi som danner grunnlag for industrien og den økonomiske utviklingen, og anerkjennelsen av enkeltmennesket.
. . .

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal