Demokrati på Ap-vis

Arbeiderpartiet har ei merkjeleg form for demokrati og utmerkjer seg ikkje når det gjeld demokratisk sinnelag. La oss gå attende til 1994 og EU-kampen. Då uttalte Gro Harlem Brundtland at EU-saka ikkje burde vore lagt ut til folkerøysting. Dette var ei altfor vanskeleg sak for folk flest. Dette vitnar både om mangel å demokratisk sinnelag […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.06.2005

Arbeiderpartiet har ei merkjeleg form for demokrati og utmerkjer seg ikkje når det gjeld demokratisk sinnelag. La oss gå attende til 1994 og EU-kampen. Då uttalte Gro Harlem Brundtland at EU-saka ikkje burde vore lagt ut til folkerøysting. Dette var ei altfor vanskeleg sak for folk flest. Dette vitnar både om mangel å demokratisk sinnelag og ein ufyseleg arroganse. Då EØS-avtalen skulle vedtakast tok Gro Harlem Brundtland konsekvensen av sitt standpunkt. Her skulle ikkje folket høyrast. Ho sørgde for å få den igjennom i Stortinget rett før valet og fekk god hjelp frå Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti. Demokratisk sinnelag står vist ikkje særleg høgare der i garden heller. Sidan den gong er det blitt ein vanleg praksis i Arbeiderpartiet å syta for å få større og vanskelege saker igjennom i Stortinget rett før eit val. Folket må for ein kvar pris ikkje få høve til å seie sitt i eit val. Det skjedde med sjukehusreforma i 2001 og no i 2005 med arbeidslivsreform og pensjonsreform. Vi velgjarar skal aller nådigst få lov å stemme, men større saker skal vi skånast for å ta stilling til. Den forma for demokrati Arbeiderpartiet praktiserar liknar meir på eit elitestyrt fåmannsvelde enn på demokratisk folkestyre. Dette bør veljarane merke seg i valet til hausten. Vi i RV har vern om demokrati og velferde som våre to viktigaste valkampsaker.

Kristian Kjellstadli

Kommentarer