Demokrati i det fransktalende Afrika

SAHEL PÅ ENGELSK: Frankrike har på en merkverdig måte klart å bevare hegemoniet over sine tidligere kolonier, også når det gjelder kunnskapsformidling. Denne boken er et sårt tiltrengt unntak, som gir bakgrunn for å forstå det nylige statskuppet i Mali.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.

Democratic Struggle
Institutional Reform
and State Resilience in the African Sahel

SAHEL PÅ ENGELSK: Frankrike har på en merkverdig måte klart å bevare hegemoniet over sine tidligere kolonier, også når det gjelder kunnskapsformidling. Denne boken er et sårt tiltrengt unntak, som gir bakgrunn for å forstå det nylige statskuppet i Mali.

Det er sjelden at det utgis faglitteratur om de tidligere franske koloniene i Afrika på engelsk. Med unntak av én av redaktørene for Democratic Struggle som er amerikaner, er samtlige av forfatterne afrikanere fra Sahel, den regionen de skriver om. Alle har doktorgrad og er enten professorer, politiske rådgivere eller sivilsamfunnsledere. De seks Sahel-landene: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, , Niger og Tsjad, vies alle hvert sitt kapittel mens redaktørene setter teoretiske rammeverk og sammenligner.

Det er forfriskende med en bok om det fransktalende Afrika som ikke lar franske forskere bli de mest sentrale eller lar Frankrike utgjøre referansene alt dreier seg om. Her handler det om de interne politiske dynamikkene siden opptakten til demokratisering i Sahel på begynnelsen av 1990-tallet.

Formelle demokratier

Da Berlinmuren falt (1989) og Francis Fukuyama proklamerte «historiens slutt» (1992) og hevdet at det liberale demokratiet var verdens eneste gjenværende statsstyringsideologi, begynte også demokratiseringsprosessene i Afrika.

Alle Sahel-landene gikk fra å være militære ettpartistater til å bli formelle demokratier i løpet av få år. I Mali og Tsjad skjedde endringene ved statskupp begått av militære ledere.
. . .

Kjære leser. Du har i dag åpnet dagens to frie artikler. Kom evt. tilbake i morgen for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal