Demokrati i det fransktalende Afrika


SAHEL PÅ ENGELSK: Frankrike har på en merkverdig måte klart å bevare hegemoniet over sine tidligere kolonier, også når det gjelder kunnskapsformidling. Denne boken er et sårt tiltrengt unntak, som gir bakgrunn for å forstå det nylige statskuppet i Mali.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 2. oktober 2020
       
Democratic Struggle, Institutional Reform, and State Resilience in the African Sahel

Det er sjelden at det utgis faglitteratur om de tidligere franske koloniene i Afrika på engelsk. Med unntak av én av redaktørene for Democratic Struggle som er amerikaner, er samtlige av forfatterne afrikanere fra Sahel, den regionen de skriver om. Alle har doktorgrad og er enten professorer, politiske rådgivere eller sivilsamfunnsledere. De seks Sahel-landene: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, , Niger og Tsjad, vies alle …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.