De tre rammene for venstresamarbeid i Europa

Veit du forskjellen på GUE/NGL, NELF og EL? Hvis ikke, så følg med.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Samarbeidet mellom de sosialistiske venstrepartiene i Europa har skutt fart de siste åra. Dette samarbeidet skjer innen svært ulike, men overlappende rammer.

Det fins ei venstregruppe i EU-parlamentet (GUE/NGL), et samarbeidsforum (NELF) stifta i 1993, og et europeisk venstreparti (EL) stifta i mai i år. I tillegg har venstrepartiene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island gått sammen i en partiallianse NGLA (Nordic Green Left Allinace).

En skal ha skarpt blikk og god politisk oversikt for å holde de ulike rammene fra hverandre – og det kreves enda mer for å forstå hvorfor de fins alle sammen.

Venstrepartiene i Europa står i hver sin historiske tradisjon – og med hver sine behov for å avgrense seg i forhold til andre partier. Det har ført til at partiene grupperer seg så uoversiktlig som tabellen under viser.

I EU-parlamentet

Venstregruppa i EU-parlamentet (GUE/NGL) har 41 medlemmer fra 14 land. Fra Italia, Portugal og Hellas er det to partier, mens Sinn Fein er kommet inn i parlamentet både i Nord-Irland og fra den irske republikken. Folkebevegelsen i Danmark har også knytta seg til denne gruppa, mens SF etter valget i juni har gått inn i den grønne gruppa.

Flere av partiene kaller seg fortsatt kommunistiske, men de aller fleste av dem står i dag for en venstresosialisme nær opp til den en finner i SV og i SVs nordiske søsterpartier. Unntakene er det tsjekkiske og det greske kommunistpartiet.

SV arbeider nært sammen med denne gruppa og står på nettsida deres oppført som assosiert medlem.

NELF og EL

Det venstresosialistiske samarbeidsforumet NELF (New European Left Forum) ble stifta i 1993 med SV som en av initiativtakerne. Det omfatter i dag 22 partier fra 18 land. 15 av partiene deltar regelmessig på de halvårlige konferansene.

Det europeiske venstrepartiet EL (European Left) ble stifta i mai og har nå 13 medlemspartier, mens 7 partier har gått inn som observatører. Partiene fra Østerrike, Ungarn, Romania, Estland og Latvia har liten valgoppslutning og er uten parlamentarisk representasjon. Det samme gjelder SDS i Tsjekkia.

Kjernen i EL

Kjernen i det nye partiet er venstrepartiene i fire store EU-land, PDS fra Tyskland, det franske kommunistpartiet (PCF), Rifondazione Comunista fra Italia og den spanske venstrealliansen Izquierda Unida. Fra de mindre EU-statene er det bare Synaspismos fra Hellas som er gått inn som medlem av det nye europartiet.

EL er i prinsippet åpent for alle partier som godtar plattformen og vedtektene. Det har ført til at mange minipartier med et uavklart forhold til den kalde krigens kommunisttradisjoner er gått inn som medlem av EL.

Norden og Nederland utafor

Alle de nordiske partiene har valgt å stille seg utafor EL. Det har også det venstrepartiet som er i sterkest vekst, sosialistpartiet i Nederland (SP). Det er en felles skepsis i alle disse partiene til å lage en europeisk overbygning som ikke i stor nok grad er uttrykk for et faktisk politisk fellesskap – og også en frykt for å bli gjort medansvarlig for politiske standpunkter og initiativ en ikke deler.

Det portugisiske kommunistpartiet (PCP) og det store venstrepartiet Akel på Kypros har av de samme grunnene bare valgt å delta som observatører i det nye partiet. Det har også det tsjekkiske kommunistpartiet der fløyene står skarpt mot hverandre, men der de konservative kreftene hadde et klart overtak på partikongressen tidlig i høst.

Forskjellene

Forskjellene på NELF og det nye venstrepartiet EL ligger på flere plan. EL tar mål av seg til å bli et parti som skal organisere den politiske kampen fra venstresida i Europa. Partiet kan derfor fatte flertallsvedtak både av politisk og organisatorisk art.

NELF er oppretta som et samarbeidsforum der flertall ikke kan fatte politiske vedtak som ett eller flere partier er uenige i. Alle problematiske kommunistpartier er også holdt utafor NELF.

NELF var fra starten mest et forum diskusjon og utveksling av erfaringer- men har særlig det siste året funnet fram til arbeidsmåter som fører til felles politisk handling.

To arbeidsgrupper, en om globalisering og en om Midt-Østen, har lagt programmet for de halvårlige møtene. På det siste møtet i Roma forrige helg var representanter for PT i Brasil og det sørafrikanske kommunistpartiet (SACP) to av hovedinnlederne.

Globalisering og Midt-Østen

Et resultat av møtet er at SACP heretter knyttes til arbeidsgruppa om globalisering og at NELF neste høst tar initiativ til en konferanse i Sør-Afrika for å bygge et tettere samarbeid mellom venstrekrefter i Europa og Afrika.

Midt-Østen-arbeidet skal føres videre gjennom flere konkrete initiativ. I forkant av valget i Palestina 9. januar vil flere av medlemspartiene sende observatører for å overvåke det som skjer. I slutten av mars går NELF-partiene sammen om en felles delegasjonsreise til Israel/Palestina for å markere kravet om full tilbaketrekking både av bosettingene og de israelske styrkene på Vestbredden og Gaza.

Neste høst tar NELF sikte på å arrangere en større Midt-Østen-konferanse i Aten. Målet er å samle venstrekrefter fra europeiske og arabiske land til en felles diskusjon om de mange konfliktene som rammer regionen.

I oversikten under står GUE/NGL for venstregruppa i EU-parlamentet, NELF for samarbeidsforumet New European Left Forum og EL for det nye europeiske venstrepartiet, European Left. Betegnelsen obs betyr at partiet er observatør og ikke medlem, mens m står for miniparti.

GUE/NGL NELF EL

Norge SV x

Sverige Vänsterpartiet x x

Danmark SF x

Enhetslisten x

Folkebevegelsen x

Finland Vänsterförbundet x x

Tyskland PDS x x x

Frankrike PCF – det franske kommunistpartiet x x x

Italia Rifondazione Comunista (PRC) x x x

PdCI – det italienske kommunistpartiet x x obs

Spania Izquierda Unida (IU) – Det forente venstre x x x

Det spanske kommunistpartiet x

Iniciativa per Catalonya Verds x

Storbritannia Sinn Fein (Nord-Irland) x

Socialist Labour Party of Great Britain (m) obs

Irland Sinn Fein x

Nederland Sosialistpartiet x x

Groen Links obs

Portugal PCP – det portugisiske kommunistpartiet x x obs

Venstreblokken x obs

Hellas Synaspismos x x x

KKE (Det greske kommunistpartiet) x

Kypros Akel x x obs

Luxemburg Dei Link x obs

Østerrike KPÖ -kommunistpartiet i Østerrike (m) x x

Sveits Partie du travail x x

San Marino Rifondazione Comunista (PRC) x

Slovakia Det slovakiske kommunistpartiet obs

Tsjekkia KPBM – Det tsjekkiske kommunispartiet x obs

SDS – Partiet for demokratisk sosialisme (m) x

Ungarn Arbeiderpartiet x

Romania Det sosialistiske alliansepartiet x

Estland ESDLP – Det estiske sosialdemokratiske partiet (m) x x

Latvia Det latviske sosialistpartiet (m)

Tyrkia ODP – Frihets- og solidaritetspartiet obs

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here