De som bygger Norge


Etter enda en uke med påståtte multikulturelle problemer, er det på tide å vise fram alle løsningene.

Tidligere redaktør i NY TID. Nå leder av Senter for global og komparativ idéhistorie.
Email: dag@sgoki.org
Publisert: 2007-10-25
[bok] Har du lagt merke til hvordan debattene synes å gjenta seg, bare med ørsmå justeringer? Uten at man kommer noe lenger, som om vi bare maler og maler uten å komme til døra?

For ett år siden startet Ny Tid «nordmann-debatten», som gjorde at Språkrådet måtte gå tilbake på sin definisjon av etniske nordmenn. Så fulgte «neger-debatten». Og den siste uka har kverna malt igjen. 19. september sier Tromsøs politimester til VG og sier at skjellsordet «neger» er helt greit for politiet å bruke. «I mine øyne er dette et helt akseptabelt ord. Jeg ville aldri finne på å påtale bruken av det».

Dette uttaler Truls Fyhn noen dager etter at en universitetsrapport påviser rasismen i Sør-Trøndelag politidistrikt. En rapport som igjen kom etter «gjenglemmelsen» av hardt skadete Ali Farah i Sofienbergparken, som igjen skjedde etter at småbarnsfaren Eugene Obiora ble drept under en politipågripelse – som igjen medførte frikjennelse av de ansvarlige.

Det er så man tror vi lever i USA anno 1967, men så er det bare Norge anno 2007.

Lørdag skrev så religionshistoriker Hanne Herland en Aftenposten-kronikk om «Rasismen mot hvite», hvor hun skjeller ut Farahs kone Kohinoor, noe som igjen medfører tv-debatter. Samtidig pågår nok en Muhammed-debatt, som under karikaturstriden vinteren 2006, etter at en svensk kunstner tegnet Muhammed som hund. Igjen er det «vår ytringsfrihet» mot «deres» protester. Selv om det europeiske fatwarådet fordømmer voldstruslene. Og dobbeltmoralsk nok er det kun denne ene religionen som skal utsettes for ytringsfrihetens grensesettinger, mens jøder og kristne skånes for tilsvarende provokasjoner. Og det i land som ennå ikke våger å utgi Adolf Hitlers Mein Kampf.

Vi lever sannelig i en merkelig tid, full av dobbeltmoral og paradokser. De eneste som synes å tjene på dagens medieskapte metakonflikter, synes å være ekstremister i alle land, i skjønn forening.

Abonnement kr 195/kvartal

Hva så med oss andre? Fortvil ikke, løsningen er her: For noen dager siden utkom nemlig Helsingforskomiteens Enver Djuliman og Lillian Hjorths bok Bygge broer, ikke murer (Humanist Forlag). Undertittelen på den 450 sider lange boka er 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Her kan man øve seg på konkrete problemstillinger om ytringsfrihetens grenser, minoriteters rettigheter, stereotypier og konflikthåndtering.

Egentlig er Bygg broer… mest …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?