De røde partiene

Venstresida i EU-parlamentet har vært organisert i ei gruppe med det lange navnet “The Unitary European Left/Nordic Green Left” – forkorta til UEL/NGL eller oftest til GUE/NGL der GUE viser til det franske navnet på gruppa. Skråstreken skyldes at SVs søsterpartier fra Sverige, Danmark og Finland har en egen politisk plattform som utgangspunkt for arbeidet […]

Venstresida i EU-parlamentet har vært organisert i ei gruppe med det lange navnet “The Unitary European Left/Nordic Green Left” – forkorta til UEL/NGL eller oftest til GUE/NGL der GUE viser til det franske navnet på gruppa.

Skråstreken skyldes at SVs søsterpartier fra Sverige, Danmark og Finland har en egen politisk plattform som utgangspunkt for arbeidet i gruppa.

GUE/NGL har bestått av venstresosialistiske partier fra Sverige, Danmark, Finland, Nederland, Hellas, Frankrike og Tyskland – av kommunistpartier i Frankrike, Italia, Portugal og Hellas, av Venstrealliansen (IU) i Spania, av to franske trotskistpartier og av Ole Krarup fra Folkebevegelsen i Danmark.

De politiske spenningene i gruppa har vært store. Det ene trotskistpartiet fra Frankrike har ikke deltatt i arbeidet i gruppa, det andre har vært en passiv deltaker. Det greske kommunistpartiet (KKE) er så dogmatisk – og så aktivt – at det stadig tøyer toleransen i gruppa til utover det ytterste.

Det politiske sentret i gruppa har ligget hos PDS fra Tyskland og PCF fra Frankrike. Begge partiene sto utsatt til ved dette valget. PDS falt under sperregrensa på fem prosent ved siste riksdagsvalg og hadde svake meningsmålinger helt til for et halvt år sia. I Frankrike ble valgordningen lagt om.

Ved tidligere EU-valg har hele landet vært én valgkrets slik at det var lett også for mindre partier å bli representert i EU-parlamentet. Nå ble landet delt i åtte valgkretser slik at terskelen for å komme inn ble mye høyere.

PDS gjorde et godt valg og økte mandattallet fra seks til sju. PCF gjorde et dårlig valg, og mista fire av sine seks mandater. Men med den gamle valgordningen ville tapet antakelig bare vært ett mandat. Det er likevel helt avgjørende for den nye gruppa at de to partiene fortsatt er med i EU-parlamentet. De har fungert som ei bru mellom de nordiske partiene og partiene fra Italia og Spania – og mellom politiske kulturer sør og nord i Europa.

I den nye gruppa rykker de tsjekkiske kommunistene inn med seks mandater og AKEL fra Kypros med to mandater. Det er også mulig at de to nyvalgte fra Sinn Fein (en fra Dublin og en fra Nord-Irland) knytter seg til GUE/NGL.

Kommentarer