De rikes løsninger duger ikke

Bistandsmyndighetene i Norge må ta utgangspunkt i de fattiges situasjon, ikke de rikes, sier Abid Alam, leder for arbeidsgiverorganisasjonen Uganda Manufacturers Association.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Uganda har vært et av Norges hovedsamarbeidsland i Afrika i flere år, og spesielt innen energisektoren har Norad og flere andre aktører vært sentrale. Norad sammen med blant andre NVE har bidratt til en omstrukturering av hele energisektoren, og utforming av et nytt energilovverk.

Noe av drivkraften bak dette har vært å åpne sektoren for private investeringer. Et av resultatene av arbeidet har vært en kraftig økning av strømprisen. 1. mars i år steg kilowattprisen fra 171.4 shilling til 212.5 shilling (0.76 NOK) for private forbrukere. For industrien steg den til 178.9 shilling.

Mørkelagt

Nylig gikk formannen for Uganda Manufacturers Association, en av landets større arbeidsgiverorganisasjoner, Abid Alam, ut og erklærte at UMAs medlemmer nå vil nekte å betale strømregningene. Ifølge Alam har energimyndighetene mislyktes totalt i sitt arbeid for å skaffe landet strøm, «de sitter i sine norsk-finansierte kontorer med klimaanlegg og bedriver et skjult spill med kapitalistene samtidig som de kveler konsumentene og kveler økonomien», uttalte han til The Monitor.

— Hvordan påvirker den nye strømprisen medlemsbedriftene i UMA?

– Elektrisitet pleide å være en lett tilgjengelig vare i Uganda, men nå er den så kostbar at den ikke er attraktiv lenger. Dessuten har vi en masse problemer med overføringsnettet; strømmen blir stadig borte. Det gjør det veldig vanskelig for våre medlemsbedrifter, sier Alam på telefon fra sitt mørkelagte kontor i Kampala.

– Hva er hovedårsaken til den prisøkningen?

– Helt klart ineffektivitet og mangel på kompetanse, både fra våre myndigheter og fra internasjonale bistandsmiljøer. Dessuten forsøker myndighetene å skaffe til veie 65 millioner dollar til energisektoren, til egen organisasjon og til det nye dieselgeneratoranlegget. Anlegget vil sluke kostbar diesel, men fortsatt ikke kunne gi oss nok strøm, understreker Alam.

– Du uttalte til The Monitor at UMAs medlemmer vil nekte å betale de nye strømprisene; er det rett?

– Vel, det var mer et innlegg i debatten enn et reelt utspill, innrømmer Alam.

Hindrer utvikling

Deler av prisstigningen skyldes en helt eller delvis fjerning av subsidiene på strøm.

– Ifølge Norad reflekterer nå strømprisen «nå faktiske kostnader». Kommentar?

– Hør her: du er rik og jeg er fattig; bistandsmyndighetene i Norge kan ikke sammenligne en rik med en fattig, og si at det som er rett for dere rike nødvendigvis er rett for oss fattige. Dersom dere faktisk ønsker utvikling i Uganda, må vi få noen form for støtte eller incentiver. Vi kan ikke kopiere deres måte å gjøre ting på, hvis vi skal få til utvikling. Bistandsmyndighetene i Norge må ta utgangspunkt i de fattiges situasjon, ikke de rikes. En slik tankegang vil definitivt hindre utvikling i Uganda, slår Alam fast.

– Vil planene for utbygging av Bujagali- og Karuma-fallene, hvor også norske interesser har vært eller er inne, hjelpe på situasjonen?

– Definitivt. Det er nettopp det vi ønsker, svarer Alam.

– Men kan disse verkene produsere til en pris dere kan betale?

– Vel, det har i det minste myndighetene og donorene lovet oss. Det var en tabbe å stanse Bujagali første gang. Dette landet har kastet bort for mye tid allerede, avslutter Alam.

Ugandiske private forbrukere er også rammet av prisøkningen og gikk i fjor høst ut i gatene i Kampala og demonstrerte for lavere strømpriser. Nå har nå gått til sak mot Electricity Regulatory Authority (ERA), en av samarbeidspartnerne til Norad, med krav om at prisen settes ned igjen. Prisøkningen vil kunne tvinge folk til å benytte mer miljøforurensende energi.

Ved siden av hjelp til omstruktureringen av energisektoren har Norge også gitt direkte støtte til oppgraderingen av vannkraftverket Kiira Power Station, tidligere Owen Falls. I perioden 1995 – 2002 brukte Norge til sammen 200 millioner kroner på ugandisk energisektor.

Norske myndigheters investeringsfond for utviklingsland, Norfund, er inne i ugandisk bankvesen. Fondet, som eier en 10 prosents andel i banken DFCU Ltd., gikk inn i banken da denne ble privatisert i 2000, med en samlet sum på 2.7 millioner dollar.

DFCU er medlem i Uganda Manufacturers Association, og Norfunds representant i styret i DFCU, Elisabeth Lee Marinelli, var denne uken på styremøte i Kampala, men ønsket ikke å kommentere saken overfor Ny Tid.

Uheldig

Ifølge Utenriksdepartementet har antallet personer med tilknytning til elektrisitetsnettverket øket fra 5 til 9 prosent siden 1999.

– Ugandiske myndigheter har valgt en modell som fordrer private investeringer i

energisektoren. Norske myndigheter har etter anmodning bistått Uganda med støtte til

bygging av infrastruktur og teknisk assistanse, sier Oona Solberg ved utviklingsministerens sekretariat

-Kan en omlegging, med fjerning av subsidiene, sies å være velykket, hvis kundene ikke lenger kan betale?

– Det er viktig å understreke at subsidiene i 1999 utgjorde om lag 6 % av BNP og hele

29% av statsbudsjettet. Disse midlene brukes i dag bl.a. innenfor andre områder i

Ugandas strategi for fattigdomsbekjempelse (PEAP). En stor prisøkning er likevel

uheldig for de som ikke har råd til å knytte seg til nettverket, sier Solberg. UD kan ikke per dags dato si noe om i hvilken grad og hvilke prosjekter de eventuelt vil støtte I fremtiden. Samtidig har flere av landets største bistandsytere truet med kutt i bistanden dersom prosessen frem mot et flerpartisystem ikke er på plass innen valget neste år.

Norad kunne ikke gi noen kommentar til utsagnene fra UMA om prisøkning og bortfall av subsidier innen dødlinjen. I et notat oversendt Ny Tid heter det at «det er et bærende prinsipp at tariffene skal dekke kostnadene ved strømforsyningen». Det heter videre at strømprisen har blitt lavere fordi Norge har gitt rene gaver til energisektoren i landet, enn hvis ikke slike gaver var gitt. Notatet er utarbeidet av Rolv Bjelland i Norads såkalte Task Force – Power.

---
DEL

Legg igjen et svar