De rike og mektige teller mer


Evangelikerne har ikke så stor innflytelse som man skulle tro.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2004-10-27

Er George W. Bush mannen som skal oppheve det hevdvunne skillet mellom religion og stat i USA? I den amerikanske Bill of Rights fra 1787 heter det: “Kongressen skal ikke stifte noen lover vedrørende religionens stilling, ei heller forby dens frie utøvelse.” Men den sittende presidenten er mannen som mer enn noen før ham har ført religionen inn i politikken. Det gjelder form; med bilder av Bush med foldede hender i mange offentlige sammenhenger. Men det gjelder definitivt også innhold.

George W. Bush er en mann for de konservative kristne. Han har gitt dem konsesjoner i forhold til viktige verdispørsmål som bønn i skolen, forsvar av kjernefamilien, støtte til trosgrupper og utnevning av kristne dommere. Han bruker statsapparatet til å filtrere moralske holdninger nedover i samfunnet. Utdanningsdepartementet maner til avhold i seksualopplysningen; helsedepartementet bruker velferdssystemet til å fremme ekteskap og “ansvarlig” farskap.

Andre spørsmål går også til hjertet av de kristne kampsakene. Bush er imot stamcelleforskning, imot homofilt ekteskap, og imot støtte til internasjonale organisasjoner som fremmer abort i andre land. Han har derimot ikke forsøkt å gjøre noe med den egne, liberale abortloven. Og forsøket på å forby ekteskap mellom mennesker av samme kjønn kan fort strande på de voldsomme kravene som stilles for å kjøre igjennom et spesifikt, føderalt grunnlovsforbud mot dette.

Likevel er de kristne konservative den velgergruppen som kommer til å gå til republikanerne i dette valget. Det vil si; hvis de i det hele tatt stemmer.

Stort potensiale

Presidentens forhold til den kristne høyrefløyen, eller den kristne fløyen i det hele tatt, er ikke så enkel som det later til. For eksempel har mange kristne organisasjoner gått sterkt ut mot støtten til trosgrupper fordi de frykter statlige krav til virksomheten. Og den pågående striden mellom Pat Robertson i Christian Coalition – han sier Bush forsikret ham om at amerikanske soldater ikke ville dø i Irak, mens presidenten nekter for å ha snakket med ham – viser at forholdet ikke alltid er hjertelig.

Abonnement halvår kr 450

Det betyr ikke at kristen-høyre har noen intensjoner om å svikte republikanerne i dette valget. Robertson sier fortsatt han støtter Bush fullt og helt.

Problemet for George W. Bush er ikke de konservative kristne i snever forstand, som etter alle solemerker vil gå til republikanerne. Problemet …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)