De neste konfliktvassdragene

Miljøbevegelsen vil verne 100 nye vassdrag. NVE synes det holder med 40 vassdrag. Etter Saudavassdragenes fall, står nå kampen om fem nye utbygginger.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 25.06.2003
Kommentarer