«De ville ha eiendommene hans»


Norske myndigheter utleverte Charles Bandora til Rwanda, der han ble dømt til 30 års fengsel – til tross for at flere vitner sa han var uskyldig og at de hadde blitt presset å lyve.

Undersøkende journalist i Ny Tid.
Email: oystein@nytid.no
Publisert: 2016-08-18

 

Charles Bandora ble arrestert på Gardermoen i juni 2010 da han kom til Norge for å søke asyl. Han var var da etterlyst av Interpol i Rwanda, anklaget for å ha deltatt i folkemordet i 1994. Norske myndigheter utleverte Charles Bandora til rwandiske myndigheter 9. mars 2013. Det skjedde etter at Oslo tingrett mente det var skjellig grunn til mistanke om at han hadde deltatt i folkemordet, basert på blant annet Kripos’ etterforskning og avhør av vitner i saken. Oslo tingrett mente også at det ikke ville være fare for menneskerettighetene hans i henhold til Den europeiske menneske-
rettighetskonvensjonen hvis han ble sendt til Rwanda. Det samme mente både Borgarting lagmanns-
rett, Høyesterett og til slut

Norske myndigheter utleverte Charles Bandora til Rwanda, der han ble dømt til 30 års fengsel – til tross for at flere vitner sa han var uskyldig og at de hadde blitt presset å lyve.

Justis- og beredskapsdepartementet. Både norsk rett og den norske regjeringens konklusjon møter nå kraftig motstand fra uavhengige juridiske eksperter og vitner som tidligere har anklaget Bandora.

Vitner snudde. Retssaken mot Bandora, som startet høsten 2014, har også vakt oppsikt i rwandiske medier, som normalt støtter myn-
dighetene og president Paul Kagame. Den rwandiske avisen Umukelle skriver at aktors vitner vanligvis pleier å styrke anklagene mot en tiltalt, men at dette ikke var tilfelle for to av aktors vitner mot Bandora. De to som var brakt inn av aktoratet for å anklage Bandora, renvasket ham i stedet. Videre skriver Umukelle at de to vitnene sa at de hadde løyet under press fra politiet og myndighetene før retssaken mot Bandora. Dette bekreftes også av den nederlandske juridiske eksperten og rådgiveren Martin Witterveen, som var til stede under retssaken. Witterveen fulgte retssaken på vegne av rwandiske myndigheter for å bistå og rådgi i retssakene mot flere folkemordtiltalte i 2014 og 2015. Witteveen har jobbet i mange år som aktor i Nederland og for internasjonale tribunaler som har etterforsket folkemord i Rwanda og Sri Lanka. I tillegg ledet han den internasjonale etterforskningen mot den etterlyste krigsherren Joseph Kony i Uganda.

Abonnement halvår kr 450

Forfalskning. Martin Witterveen skrev rapporten Additional Expert Report i 2015 basert på det han hadde observert i flere folkemord-retssaker i Rwanda. Han stiller mange spørsmål ved saken mot Bandora. Blant annet bemerker han at …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)