MADAYA: 11. januar 2016, nødhjelpskonvoi til Madaya (Foto: Yazan Safi/SARC)

De som gir nødhjelp i skuddlinjen


I fem år har vi fulgt borgerkrigen i Syria – fra det som var en begynnende krise, til situasjonen vi ser nå. Tallene fra krisen er nedslående. Men det er fortsatt mye som kan reddes i Syria, og det finnes lyspunkter. 

Email: svenmollekleiv@gmail.com
Publisert: 2016-04-14

De bruker sin tid, sin omsorg og sitt engasjement for å hjelpe andre syrere som er i desperat nød. De har valgt å bli igjen når andre har flyktet. Akkurat nå er det frivillige syrere som driver verdens største nødhjelpsoperasjon. De deler ut mat, gir førstehjelp og reparerer vannforsyninger, og de krysser frontlinjene for å hjelpe.

Nøytralitet som verktøy. Men hvordan skjer nødhjelpsarbeidet midt i denne grusomme borgerkrigen?
Nøytralitet er en forutsetning for å drive nødhjelpsarbeid midt i en krig. Men nøytralitet er ikke noe du kan påberope deg, det må bevises hver dag og i alle situasjoner. Det tar tid å vise nøytralitet i praksis.
Tilgang til humanitærhjelp for de mest sårbare er vår største utfordring som humanitær aktør i Syria. Flere steder – for eksempel i Aleppo – jobber Syria Røde Halvmåne daglig på tvers av frontlinjene. Men andre områder er vanskeligere å nå. 480 000 syrere lever under beleiring, og er uten regelmessig …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal