MADAYA: 11. januar 2016, nødhjelpskonvoi til Madaya (Foto: Yazan Safi/SARC)

De som gir nødhjelp i skuddlinjen

I fem år har vi fulgt borgerkrigen i Syria – fra det som var en begynnende krise, til situasjonen vi ser nå. Tallene fra krisen er nedslående. Men det er fortsatt mye som kan reddes i Syria, og det finnes lyspunkter. 

Avatar
Email: svenmollekleiv@gmail.com
Publisert: 14.04.2016

De bruker sin tid, sin omsorg og sitt engasjement for å hjelpe andre syrere som er i desperat nød. De har valgt å bli igjen når andre har flyktet. Akkurat nå er det frivillige syrere som driver verdens største nødhjelpsoperasjon. De deler ut mat, gir førstehjelp og reparerer vannforsyninger, og de krysser frontlinjene for å hjelpe.

Nøytralitet som verktøy. Men hvordan skjer nødhjelpsarbeidet midt i denne grusomme borgerkrigen?
Nøytralitet er en forutsetning for å drive nødhjelpsarbeid midt i en krig. Men nøytralitet er ikke noe du kan påberope deg, det må bevises hver dag og i alle situasjoner. Det tar tid å vise nøytralitet i praksis.
Tilgang til humanitærhjelp for de mest sårbare er vår største utfordring som humanitær aktør i Syria. Flere steder – for eksempel i Aleppo – jobber Syria Røde Halvmåne daglig på tvers av frontlinjene. Men andre områder er vanskeligere å nå. 480 000 syrere lever under beleiring, og er uten regelmessig tilgang til humanitær hjelp.
Hjelpearbeidere er avhengige av respekt, men for å oppnå respekt må også vi respektere dem som trenger vår hjelp. Uten nøytralitet og respekt ville ikke våre frivillige hatt tilliten som er helt avgjørende for å slippe inn mellom de stridende partene.
Røde Kors er satt til å beskytte Genèvekonvensjonene, som er reglene for krig. Daglig ser vi hvordan disse reglene brytes. Men selv om reglene brytes, får vi også tilgang til å gi livsviktig medisinsk hjelp og nødhjelpsforsyninger til millioner som er fanget i kampene. Dette viser hvordan regelverket også er med på å redde liv. Samtidig vet vi at det er farlig. Til nå har over 60 frivillige blitt drept mens de har vært på oppdrag for å hjelpe andre.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.