De skjulte tjenester

Alle vet at det hemmelige politiet (Overvåkingspolitiet) eksisterer, men få har kjennskap til hvordan det fungerer.

Sigbjørn Hølmebakk
Hølmebakk var forfatter, debattant, agitator, folketaler, organisasjonsmann og politiker i SF.
Email: sigbjorn@nytid.no
Publisert: 02.01.2019

I årtier har den psykologiske roman inntatt en dominerende plass i norsk diktning. Det har vært forfatterens dypeste ærgjerrighet å kaste lys over mørke steder i det gåtefulle dyp som heter den menneskelige sjel.

I år har vi fått en bok der forfatteren henter sitt stoff fra et område som er langt mer uutforsket og hemmelighetsfullt enn menneskesinnet: Vårt hemmelige politi. Her har man ingen forskning å holde seg til, her kan man ikke foreta undersøkelser på stedet for å skaffe seg eksakte kunnskaper om det stoff man vil behandle. Alle vet at det hemmelige politi (Overvåkingspolitiet) eksisterer, men få har kjennskap til hvordan det fungerer. Vi kjenner sjefens navn, vi vet hvor hovedkvarteret ligger (Victoria terrasse). Vår viten er ellers begrenset til det som siver ut ved «arbeidsulykker» det vil si lekkasje, eller når sjefen begår dumheter i avisintervjuer (Bryhn). I det siste har også sjefredaktør Christensen i Morgenbladet gitt oss små gløtt i fjernsynet (hvor han nå øyensynlig er blitt en slags fast medarbeider) om sitt årelange virke i overvåkingens tjeneste. Haavard Haavardsholm har skrevet bok om overvåkingstjenesten. «De skjulte tjenester», og tittelen har han fått gratis. Den skriver seg fra en tale av h. r. adv. J. C. Mellbye, som var formann i den parlamentarisk oppnevnte komite som gransket våre overvåkingsorganer: «Dersom vi mener det alvorlig at vi vil forsvare oss, er vi nødt til å akseptere de skjult …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.