De seiglivede kjønnsnormene


Selv om vi føler at vi har kommet langt i Norge, er det farlig å lene seg tilbake og tro at homolobbyen har utspilt sin rolle. 

Email: pernille@skeivungdom.no
Publisert: 2016-11-17

Som leder av Skeiv Ungdom er jeg en del av den såkalte «organiserte homolobbyen», utpekt av høyreradikale krefter i Norge tilknyttet et nordeuropeisk fellesskap. Det var den norske delen av dette fellesskapet – deriblant ved den nazistiske grupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen – som aksjonerte mot Skeive Sørlandsdager i august 2016, ved å ta ned og brenne opp homoflaggene som var hengt opp for anledningen. Det ble også hengt opp antihomo-plakater i Kristiansand sentrum. Disse menneskene har også et uttalt mål om å gjennomføre en større aksjon mot en av pride-feiringene i Norge til neste år.

Skeiv Ungdom homolobber for et samfunn hvor alle har like juridiske rettigheter og muligheter. Vi homolobber for at både du og naboen din skal ha disse rettighetene, helt uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Vi skal fortsette å homolobbe så lenge det er nødvendig. For det trengs.

Motstanden lever. I løpet av de siste årene har rettighetsarbeidet i Norge kommet godt på vei mot å oppnå tilfredsstillende juridiske rettigheter for de av oss som bryter med normene for seksuell orientering og kjønnsidentitet. I 2016 har Stortinget vedtatt en lov som åpner for endring av juridisk kjønn uten å måtte gjøre kirurgiske, irreversible inngrep på kroppen. Kirkemøtet har i år åpnet opp for likekjønnet vigsel i Den norske kirke.

Norsk rettighetsarbeid er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Motstanden mot dette arbeidet og fremskrittene det medfører, oppstår ikke i et vakuum. Russland er et av samtidens mange skrekkeksempler på hvordan familiekonservative krefter kan føre til strengere lovverk direkte rettet mot personer som bryter med normer for seksuell orientering og kjønn.

Feil vei. Så sent som i 2011 eksisterte det ikke noe lovverk mot såkalt homopropaganda i Russland. Det gjør det nå. Lovverket innebærer at all positiv omtale av og uttrykk for likekjønnet kjærlighet overfor unge under 18 år er ulovlig. Det får en rekke konsekvenser for mange enkeltpersoner.

Abonnement kr 195/kvartal

Lesbiske mødre bryter loven ved å være åpne om sin kjærlighet til hverandre hjemme foran egne barn. Menn som holder hverandre i hendene på gata, slås ned uten at noen bryter inn. Enkelte utleiere trekker seg fra signerte avtaler dersom de finner ut at leietaker er skeiv. Sentrale politikere er åpne om at de mener at homofile hører hjemme i fengsel. De blir ikke motsagt.

Skeiv …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?