De norske studenters kamp

Studentoppstanden går fra land til land, og har nå også nådd Universitetet i Oslo. Det betyr ikke at norske studenter står fram med en importert «revolusjon». Den norske oppstanden har dels opphav i spesielle norske forhold, dels i forhold som er felles for universitetene i de industrialiserte land.

Orientering 1. mai 1968

Det er særlig to trekk ved utdanningssystemet som utgjør grunnlaget for konflikten ved universitetene. Begge følger med det høyt industrialiserte velferdssamfunnet, og er nøye sammenvevd med hverandre.

Det ene trekket er demokratiseringen av rekrutteringen høyere utdanning. Trass i at denne prosessen ikke har holdt følge med den demokratisering som på overflaten ellers er gjennomført under seinkapitalismen, blir universitetene i dag rekruttert fra langt bredere lag enn tidligere. Dette er delvis produkt av underklassens politiske kamp, delvis resultat av et økende behov for akademisk utdannet arbeidskraft.

Det andre trekket er effektiviseringen av utdanningen. Den moderne industristat fordrer en økning av den akademisk utdannede arbeidskraft, den krever også en så hurtig og billig utdanning som mulig.

Universitetets kritiske funksjon. Universitetene har alltid hatt til oppgave å reprodusere akademisk arbeidskraft og teknisk viten, og å frambringe ny viten. Men det har også spilt rollen som en kritisk institusjon i samfunnet. Så lenge universitetet utelukkende ble rekruttert fra det høyere borgerskap, var dets kritiske funksjon ikke bare et ideal for det bestående, men ble ansett som nyttig og ønskelig. Det var nemlig lite trolig at den kritikk som fra universitetet rettet seg mot samfunnet, ville gå ut over det beståendes rammer. Den ville konsentrere seg om skjevheter innenfor det bestående, og således være av positiv karakter.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.