De norske fjordene – en søppelplass?

Gruveindustrien er på frammarsj over hele landet. Med stigende mineralpriser og økende etterspørsel, blir det også lønnsomt å drive ut tynne norske forekomster. Men bare om gruveindustrien får bruke fjordene våre som avfallsplass.Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2014-05-15

En grå vind. Det blåser en grå vind over landet. Det er den gråe vinden av en gruveindustri på frammarsj. I norske fjell ligger millioner av kroner og venter på oss. Mineralprisene er på vei opp, og det skal bli et nytt oljeeventyr. I alle fall om vi skal tro gruveindustrien selv.

Når prisene på sjeldne mineraler går mot taket, blir det mer lønnsomt å grave frem gamle funn som tidligere ikke lot seg ta ut. Tynne kobberforekomster med lav konsentrasjon går igjen i pluss.

I sin iver etter å starte opp på ny, har den samme gruveindustrien bestemt seg for at restene etter gruveeventyret må dumpes i de rene norske laksefjordene. Mineralene våre er blitt mer verdt, men ikke så mye at de kan tas ut uten å bruke fjordene som en lettvint søppelplass.

En av fire. Det er fire land i verden som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt i sjøen. De tre andre er Tyrkia, Indonesia og Papua Ny Guinea. Det er land vi ikke vanligvis pleier å sammenligne oss med i miljøsammenheng.

Av de fire er det altså disse tre andre landene som diskuterer hvordan de skal slutte med denne gammeldagse måten å bli kvitt gruveavfallet sitt på. Tyrkia stenger sitt siste deponi om noen år. Indonesia har innført og Papua Ny Guinea diskuterer et forbud mot nye avfallsplasser til sjøs. Norge er alene i verden om å ville åpne opp for mer.

Abonnement halvår kr 450

På den måten går “miljølandet” Norge i motsatt retning av resten av verden. Vi nekter å innse det resten av verden har skjønt: Det å bruke fjordene som avfallsplass for gruveindustrien hører fortida til.

Ute av syne – ute av sinn? Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjord i Kvalsund i Finnmark er først på lista. Begge to er nasjonale laksefjorder.

Det er riktignok ikke første gang det skal dumpes gruveavfall i Repparfjord. Men sist gang forsvant kysttorsken fra gyteområdet sitt innerst i fjorden. Og selv om gruvedriften bare varte noen år, har kysttorsken ikke kommet tilbake dit. Den gyter derimot akkurat der hvor det nye deponiet skal startes opp. Og nå er det ikke snakk om småsaker. Det er 17 tonn med kobberholdig gruveslam som skal dumpes ut i fjorden hver time i 20 år eller mer. Og dette altså i en nasjonal laksefjord.

I Førdefjorden er det snakk om enda mer. Her skal et lastebillass med finmalt gruveavfall og kjemikalier dumpes ut i fjorden annethvert minutt, hver time …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.