Bestill sommerutgaven her

De med makt og myndighet har til alle tider ønsket å vingeklippe varslere

VARSLING: NY TIDs bilag ORIENTERING er viet varsling og sannhet.

John Y. Jones
Leder for Networkers North/South og Dag Hammarskjöld-programmet (med i Ny Tids redaksjonsråd).

LEDER til BILAGET ORIENTERING om VARSLING, medforfatter Arne Ruth

Sannhet er en forutsetning for at velgere skal kunne ta gode og informerte valg. Derfor er varslere nødvendig for ethvert levende demokrati. Varslere trenger beskyttelse og oppmuntring.

Men de med makt og myndighet har til alle tider ønsket å vingeklippe varslere. Ibsen viste det tydelig i En folkefiende, et drama som er blitt et begrep, et smykke, for varslere over hele verden. Ibsen feires som aldri før. Gjennom fortellingen om kampen for rent vann i en liten norsk by viste han oss hvordan sannhet oppleves som truende av pengemakt, politisk makt og eliter. Men han viste også medienes sentrale, men ikke alltid like heroiske rolle i kampen for åpenhet og sannhet.

I NY TIDs varslerbilag tar vi opp hvordan ledende krefter, styresmakter, men også mediene i Sverige og Norge, har vist mangel på respekt for rettssamfunnet, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Mye av stoffet vil dreie seg om USAs rolle i ytringsfrihets- og varslingssaker. Slik vil det det måtte være når verdens ledende supermakt legger seg på en så aggressiv linje overfor grunnleggende menneskerettigheter og resten av verden kneler ærbødig.

Karakterdrap på Assange

Alle som har fulgt saken mot WikiLeaks-leder Julian Assange i London, har merket hvordan svenske, britiske og amerikanske myndigheter har lyktes over all forventning med sitt karakterdrap på Assange. En omfattende strategi for å sverte budbringeren måtte til for å svekke budskapet. Ballen begynte for alvor å rulle med uetterrettelige anklager fra svenske påtalemyndigheter allerede i 2011. Derfor sier Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, at Sverige har et spesielt ansvar for Assanges skjebne, også den som har utspilt seg med rettsaken i London.

En omfattende strategi for å sverte budbringeren måtte til for å svekke budskapet.

Mishandlingen av Assange har foreløpig kulminert i en fengselscelle i et toppsikkerhetsfengsel i London, med en rettslig avgjørelse om hans mulige utlevering til USA – av en dommer som gjentatte ganger har vist åpenbar fiendtlighet mot Assange. Det bisarre er at det psykiske resultatet av den torturen som rettsapparatene selv har øvet mot ham gjennom ti års sverting, trusler og fengsling, er argumentet dommeren bruker for å avvise amerikanske myndigheters krav om utlevering. Dommer Vanessa Baraitser fant det umulig å overlevere Assange til en grotesk amerikansk fengselsbehandling og begrunnet det med selvmordsfaren dette ville innebære – en avgjørelse amerikanerne nå vil ha omgjort.

Dommer Baraitsers avgjørelse om ikke å utlevere Assange til USA har gjort livet lettere for ham, ja, kanskje til og med gitt ham livet tilbake. Men den har ikke gjort det mindre faretruende å være varsler, sannhetssøker eller journalist. For dommeren ga rettslig aksept for staters rett til ustraffet å begå krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Dommen ble for øvrig avsagt i sal 2 i Old Bailey – der Oscar Wilde i 1895 ble dømt til hardt straffarbeid for homofili, en dom som knuste ham og førte til hans altfor tidlige død i 1900.

Den tyske forfatteren Günter Wallraff advarer: «Det som skjer foran øynene våre i Assange-saken, er et forsøk på å utrydde alle rester av internasjonal rett og eksponering av brudd på den av en fri presse og allmenn ytringsfrihet.»
[ Se intervju med Wallraff ]

Menneskerettigheter under press

De universelle menneskerettserklæringene, som ble vedtatt etter andre verdenskrig, etablerte grenser for hva nasjonalstater kan foreta seg. De etablerte forbud mot å skade sivile under krig og mot bruk av tortur, ga respekt for borgeres integritet i alle land og allmenn rett til asyl. En sentral oppgave for WikiLeaks, som Julian Assange grunnla, er å avsløre brudd på disse rettighetene. CIA-varsleren John Kiriakou fikk for eksempel to år i fengsel for dette etter å ha avslørt amerikanernes legalisering av tortur i august 2002 under Bush-regjeringen.

Menneskerettserklæringene er i dag i ferd med å bli visket ut. Mens forbrytelser forblir ustraffet, kriminaliseres eksponering av forbrytelsene. Verden er blitt et farligere sted etter Assange-dommen, og presset mot varslere øker, også i Norge. Når vil Stortinget drøfte den internasjonale forvitringen av disse rettighetene?

På stortingstrappen i juni 2015 ble daværende stortingspresident Olemic Thommessen oppfordret av Aftenpostens Harald Stanghelle om å bringe varsler Edward Snowdens skjebne inn for norske folkevalgte og vise at Stortingets feiring av 1814 var alvorlig ment. Oppfordringen ble avvist av Thommessen med sinne og forakt.

FNs torturrapportør Melzer har krevet at svenske myndigheter – offentlig – må rehabilitere og kompensere Assange for det fysiske og psykiske overgrepet han er blitt utsatt for. Melzer kritiserer myndighetene både i Sverige, Ecua-dor, Storbritannia og USA for alvorlige menneskerettsbrudd. Når Norge har forholdt seg taus til dette, blir også vi medskyldige – da vi har underskrevet FNs torturkonvensjon.

Bruker spionlov fra 1917

Nobels fredsprisvinner Barack Obama hentet frem en hundre år gammel lov mot forrædere – spionloven av 1917 – og fikk dermed brakt flere varslere inn for domstolen enn alle øvrige amerikanske presidenter til sammen. Dette viser at det ikke er nok at president Donald Trump er ute av Det hvite hus for at denne stormakten skal dreies i riktig retning. Og Sverige har villig fulgt med på ferden, Storbritannia likeså.

Assange-saken er viktig. Den er ikke enestående, men den er spesiell og en lakmustest også på vår vilje til å forsvare ytringsfriheten – en menneskerett som for øvrig ikke er begrenset til medlemmer i pressebyråer og journalistforbund.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

Siste artikler

UtØya / 22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikkJeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. juli / Generasjon Utøya (av Aslaug Holm, …)Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. juli / Arven etter 22. juli (av Tommy Gulliksen)Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
Kronikk / Strålevernets «anerkjente» institusjonerOverser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Kina / François Jullien’s Unexeptional Thought (av Arne de Boever)Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
Handke / Mein Tag im anderen Land (av Peter Handke)Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
Nato / Til NATOs disposisjon Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
Orientering nr. 22 1971 / Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.
Essay / Jeg var helt ute av verdenForfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.
Prio / Når man i stillhet vil disiplinere forskningenMange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.
Spania / Er Spania en terrorstat?Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Militært / De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veienVi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?
Bjørneboe / HjemlengselJens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.
Y-blokka / Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokkaFem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.
Tangen / En tilgitt, lutret og salvet korguttFinansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.
Miljø / Planet of The Humans (av Jeff Gibbs)For mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.
Mike davis / Pandemien vil skape en ny verdensordenIfølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.
Samhold / Newtopia (av Audun Amundsen)Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.
Anoreksi / Selvportrett (av Margreth Olin, …)Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.