Bestill høstutgaven her

De anstendige

Orientering 17. August 1968

Hva ville De si hvis jeg helte bensin over min hund, min katt, min hustru – og så tente på? Det er neppe noen tvil om svaret. Men når det gjelder profitt og «næringsliv», blir det vi alle ser på som umoralsk, moralsk. Jeg går ut fra at aksjeeierne og medarbeiderne i Dow Chemicals straks ville ringe politiet om de så meg tenne fyr på andre – dyr eller mennesker. Men hva annet er det Dow bedriver, og hvorfor kan man ikke anklage en eier av Dow-aksjer for å tjene penger på å brenne barn? spør Jan Myrdal i denne kronikken. Og han gir selv svar.

Jeg har hund. Jeg har katt. Jeg har hustru. Jeg har barn. Er en god borger. Nå skal jeg skaffe meg akvarium også. 112 liter. I dét skal jeg ha planter og fisker. Dem skal jeg se på. Jeg klipper min gressplen. Jeg plukker rips. Jeg er en god borger.

Hvis jeg en morgen ble grepet av selsomme lyster, helte bensin over min hund, helte bensin over min katt, helte bensin over min hustru, helte bensin over mine barn, helte bensin i mitt akvarium, helte bensin over min gressplen, helte bensin inn over mine ripsbusker. For et bål det skulle bli om jeg så tente på!

Og hvor opprørt skulle ikke landet bli! De kan selv tenke Dem overskrifter og bilder og dagsrevyinnslag. Hvis jeg mente jeg gjorde dette for moro skyld, ville jeg temmelig omgående bli erklært for psykotisk. Deretter ville jeg kunne betrakte tilværelsen fra sjette avdeling.

Jeg er helt enig i den moralske vurdering av handlinger som å brenne opp sin hund, sin katt, sin hustru, sine barn, sine akvarieplanter, sine akvariefisker, sin gressplen, sine ripsbusker. Jeg er også enig i at folk som handler slik, er syke.

Derimot er jeg ikke enig i at det er nyheter. Jeg er heller ikke enig med dem som mener at slikt må straffes. Å opptre på den måten er å være syk og trenge pleie.

For ytterligere å berolige de lesere som kjenner seg ille berørt av tanken på stanken fra brennende hunder, katter, hustruer, barn, akvarieplanter, akvariefisker, gressplener og ripsbusker, vil jeg understreke at jeg ikke bare er motstander av å brenne opp egne hunder osv., men også av å brenne opp andres hunder, osv., og at jeg dertil ikke går med på at mennesker kan betraktes som «mine» eller «dine» mennesker. Jeg er således prinsipiell motstander av å helle bensin over og siden tenne på hunder osv., og denne grunnoppfatningen deles nok av det overveldende flertall av leserne.

Nå! Så er det fastslått. La oss se hvor det fører hen:

På hjørnet av Banérgatan og Linnégatan i Stockholm har et stort verdensfirma sitt kontor. Det er et anstendig firma som handler med Sovjetunionen og likeledes med Sveits, dets aksjeeiere, direktører, lokaldirektører, PR-menn, ansatte er alle anstendige mennesker. Jeg går ut fra at hver og en av dem ville ta telefonen og ringe til politiet hvis de så meg treffe alvorlige forberedelser til å brenne opp min hund osv.

Men det er DOW CHEMICAL som befinner seg på dette gatehjørnet i Stockholm. DOW CHEMICAL produserer blant annet napalm. Dets aksjeeiere får utbytte på den napalmen som selges for å brukes. Da kan ingen hevde at de får glede av å brenne barn (de får bare profitt av det), og da kan heller ingen hevde at de er annet enn anstendige mennesker.

For legg merke til hva som har skjedd: Når det gjelder profitt og «næringsliv», blir det vi alle ser på som umoralsk, moralsk. Enten kan vi da si at dette er riktig. Det finnes en privatmoral for borgere og en høyere moral for personer som har fordelen av å arbeide på hjørnet av Banérgatan og Linnégatan i Stockholm. Eller vi kan si at det er kapitalismen som er forbrytersk og umoralsk. Det forhold at man kan klippe kuponger på brennende barn gjør ikke barnebrenningen moralsk, heller ikke kan man unndra seg sitt ansvar for barnebrenningen ved å hevde at den bare skjer under profittens jernharde lover og på den frie konkurransens vilkår for den frie verdens kamp for det private initiativs høye prinsipp. For det stinker like ille av brennende barn enten det er jeg som brenner mine barn i min hage eller det er ansvarlige embetsmenn fra USA som brenner barn i Asia.

Naturligvis skal man ikke si denslags. Våre moralske ministre har uttrykt sin dype avsky over folk som demonstrerer – mot barnebrenningen. Og hvis man spør hvordan ministrene stiller seg til å stenge DOWs kontor i Stockholm, svarer de:

– Handel og politikk må ikke blandes sammen.

– Vi må tenke på landets (les profittens) beste. Det ville ikke gå oss godt om vi forbød DOW å operere her i landet.

Hva som er enda mer interessant: Allerede et direkte spørsmål til de ansatte innen DOW om de ikke innser at de arbeider i en organisasjon som tjener penger på å brenne barn, ville stå i strid med den modifiserte moralen.

For å beskytte DOW og aksjeeiere og direktører i DOW og liknende firmaer har man nemlig laget spesielle lover. Det er ulovlig å anklage en aksjeeier i DOW for å tjene penger på å brenne barn. For å passe på at disse lovene blir overholdt har staten ansatt politi med batonger og skytevåpen. For å straffe dem som bryter disse lover har staten ansatt dommere og fangevoktere og latt bygge store steinhus med høye murer.

Hva viser så dette? At det profittstyrte næringslivet og den private eiendomsrett til fabrikker og firmaer står i strid med de interesser og moralske vurderinger som det overveldende flertall av det svenske folk – i likhet med alle verdens folk – erkjenner som sine.

At den stat som sier seg å representere folkets vilje og makt egentlig representerer profittens interesser og sikrer barnebrenneres trygghet.

Hva blir konklusjonen? Å ta fabrikkene og firmaene fra de nåværende eierne og drive dem ikke etter profittene, men etter folkets interesser.

Å skape en stat som ikke beskytter barnebrennerne mot folket, men folket mot barnebrennerne.

Er ikke dette vanskelig?

Det er meget vanskelig. Men siden det er nødvendig, vil det bli gjennomført.

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte