Et rasistisk helvete

De amerikanske fengslenes strukturelle råskap


USAs behandling av sine innsatte får hard medfart i Marc Morjé Howards nye bok. Gjennom en detaljert sammenlikning med det europeiske fengselsvesenet setter han det amerikanske i skammekroken.

Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.
Email: astra.zoldnere@gmail.com
Publisert: 2018-06-01
Unusually Cruel: Prisons, Punishment, and the Real American Exceptionalism
Forfatter: Marc Morjé Howard
Forlag: Oxford University Press, England/USA

Marc Morjé Howards bok Unusually Cruel gir en trinnvis analyse av fengslingsprosessen, forholdene i fengslene, rehabilitering og re-integrering i samfunnet, i henholdsvis USA og Europa. Boken tegner et sjokkerende bilde av den strukturelle råskapen amerikanske innsatte utsettes for. Den avslører også et system som ikke er designet for å redusere kriminalitet.

Statistikken sier alt: Det er flere mennesker bak murene i USA enn i noe annet land i verden. Mens USAs befolkning utgjør fem prosent av verdens befolkning, har landet nesten 25 prosent av verdens innsatte – syv til ti ganger mer enn i europeiske land. Grunnen til dette: Amerikanerne har erstattet mange av rettssakene med å «kjøpslå» om tiltale og straff («plea bargains»), hvilket i praksis innebærer at den tiltalte ofte innrømmer straffeskyld – med eller uten faktisk skyld – i frykt for å bli idømt enda hardere straff i en rettssal. Det gis dessuten gjennomgående lengre fengselsdommer i USA enn hva som er vanlig i Europa.

Et rasistisk helvete

Black Lives Matter-bevegelsen har allerede kastet lys på brutaliteten til det tungt bevæpnede amerikanske politiet, som skyter langt flere mennesker enn i noe annet vestlig demokrati. Howards beskrivelse av soningsforholdene svarer til bildene vi har blitt vant til i amerikanske blockbustere: overfylte og skitne fengsler, styrt av brutale fanger. For å overleve må man være beredt til å slåss. De innsatte er i konstant risiko for å bli utsatt for voldtekt og annen seksuell vold. De som ikke kan forsvare seg må alliere seg med de sterke – i bytte mot seksuelle tjenester.

«Plantasjefengsler» viderefører slaveriets rasistiske utbytting.

Noen av de innsatte får lov til å jobbe, med en lønn på noen få dollar om dagen. Ettersom antallet afro-amerikanske innsatte er seks ganger høyere enn antallet hvite, reiser dette etiske spørsmål knyttet til USAs historie etter slaveriet. Kort tid etter slaveriets opphevelse ble det vanlig praksis å leie ut innsattes arbeidskraft. Dagens massearrestasjoner fortsetter således den rasebasert undertrykkelsen og «plantasjefengsler» viderefører slaveriets rasistiske utbytting. Afro-amerikanere har med andre ord aldri fått muligheten til å lege sine kulturelle traumer og bærer som en konsekvens fremdeles slaveriets tunge bør på sine skuldre.

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?