Et rasistisk helvete

De amerikanske fengslenes strukturelle råskap

USAs behandling av sine innsatte får hard medfart i Marc Morjé Howards nye bok. Gjennom en detaljert sammenlikning med det europeiske fengselsvesenet setter han det amerikanske i skammekroken.

Astra Zoldnere
Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.
Email: astra.zoldnere@gmail.com
Publisert: 01.06.2018
Unusually Cruel: Prisons, Punishment, and the Real American Exceptionalism
Forfatter: Marc Morjé Howard
Oxford University Press, England/USA

Marc Morjé Howards bok Unusually Cruel gir en trinnvis analyse av fengslingsprosessen, forholdene i fengslene, rehabilitering og re-integrering i samfunnet, i henholdsvis USA og Europa. Boken tegner et sjokkerende bilde av den strukturelle råskapen amerikanske innsatte utsettes for. Den avslører også et system som ikke er designet for å redusere kriminalitet.

Statistikken sier alt: Det er flere mennesker bak murene i USA enn i noe annet land i verden. Mens USAs befolkning utgjør fem prosent av verdens befolkning, har landet nesten 25 prosent av verdens innsatte – syv til ti ganger mer enn i europeiske land. Grunnen til dette: Amerikanerne har erstattet mange av rettssakene med å «kjøpslå» om tiltale og straff («plea bargains»), hvilket i praksis innebærer at den tiltalte ofte innrømmer straffeskyld – med eller uten faktisk skyld – i frykt for å bli idømt enda hardere straff i en rettssal. Det gis dessuten gjennomgående lengre fengselsdommer i USA enn hva som er vanlig i Europa.

Et rasistisk helvete

Black Lives Matter-bevegelsen har allerede kastet lys på brutaliteten til det tungt bevæpnede amerikanske politiet, som skyter langt flere mennesker enn i noe annet vestlig demokrati. Howards beskrivelse av soningsforholdene svarer til bildene vi har blitt vant til i amerikanske blockbustere: overfylte og skitne fengsler, styrt av brutale fanger. For å overleve må man være beredt til å slåss. De innsatte er i konstant risiko for å bli utsatt for voldtekt og annen seksuell vold. De som ikke kan forsvare seg må alliere seg med de sterke – i bytte mot seksuelle tjenester.

«Plantasjefengsler» viderefører slaveriets rasistiske utbytting.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer