– Darfur trenger hjelp i lang tid

Situasjonen vil bli enda verre i Darfur i Sudan, før den blir bedre igjen, sier Halvor Fossum Lauritzen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Darfur var inntil for bare fem-seks måneder siden et ukjent område for verdens hjelpeorganisasjoner. Darfur er på størrelse med Frankrike og til dels svært vanskelig tilgjengelig. Infrastrukturen er svært dårlig og flybåren hjelp er også vanskelig flere steder i området.

– Situasjonen i Darfur kommer til å bli enda verre, før den kan bli bedre. Dessverre, men slik er det, sier Halvor Fossum Lauritzen.

Halvor Fossum Lauritzen er ansvarlig for Norges Røde Kors beredskap i utlandet. Han har besøkt de verste katastrofeområdene som har rammet verden de siste årene, og har erfaring med de store gjenoppbyggingsaksjonene.

– Det finnes likevel lyspunkter. Den sudanske regjeringen har vist vilje til å slippe til hjelpeorganisasjonene til i Darfur. Samtidig har donorenes oppmerksomhet begynt å vende seg mot dette området, sier Fossum Lauritzen.

Uoversiktligt område

– Vi har sett og kommer til å seg grusomme bilder fra Darfur. Området er stort og uoversiktlig. Hjelpeorganisasjonene jobber kontinuerlig med å få full oversikt, men det er en veldig vanskelig jobb. Vi vet at folk befinner seg i områder av Darfur som ingen har vært i.

En annen utfordring er at folk flytter mye. Når vi observerer en gruppe et sted en dag, da er det ingen selvfølge at de er på samme sted når vi da kommer tilbake, sier Fossum Lauritzen.

Konfliktene i Darfur har flere fronter – det kan gjelde uenighet om økonomiske interesser, om tilgang til landområde eller religion.

– Området har vært veldig isolert helt frem til for et halvt år siden, men nå har vi fått tilgang til området har kunnet starte opp med vår hjelpeaktivitet. Men nå får vi nye krevende utfordringer. De politiske hindrene er ryddet av veien, men nå står vi overfor vanskelige fysiske hindrer. Været kan bli en utfordring, men det som er vanskeligst er at infrastrukturen ikke finnes, og at det er en stor utfordring å finne folk, sier Halvor Fossum Lauritzen.

Under kontroll i høst

Han opplyser at fly vil bli brukt i den grad det er mulig, men at dette også begrenser seg fordi flyslipp må være målrettet til der folk er samlet. Og det er ikke mulig å slippe mat innenfor mindre områder. Men Fossum Lauritzen er likevel betinget optimist.

– Vi kan og bør ha situasjonen i Darfur under kontroll om to-tre måneder. Men dette vil ikke bety at vi har reddet Darfur og at livet siden kan gå videre. Darfur-hjelpen må være langsiktig. Slik situasjonen er i dag vil regionen ha mangel på mat ut 2005. Årsaken er at årets høst har mislykkes, og det betyr at situasjonen ikke vil bli bedre før i beste fall ved utgangen av neste år. Og etter det trengs hjelp til gjenoppbygging. Darfur er inne i en prosess som det vil ta lang tid å gjennomføre, sier Fossum Lauritzen.

Konfliktene i området har minst fire ulike parter, og faren for at stridigheter kan blusse opp er til stede.

Internasjonale Røde Kors har i dag 90 utenlandske eksperter i Darfur. I tillegg kommer 300 lokale som kommer fra Røde Halvmåne. Disse knappe 400 personene har jobbet med blant annet å dele ut kokesett og plastpresenninger til 260.000 mennesker. 40.000 får mat fra Røde Kors, og organisasjonen har bygget to sykehus i regionen. Dessuten har Røde Kors vært med til å støtte seks andre sykehus med til sammen 860 sengeplasser.

Darfur-konflikten har gjort mange hjemløse og foreldreløse. Røde Kors har så langt hjulpet 1400 enkeltpersoner med å finne sin egen familie igjen. Av disse var 450 barn.

– Vår jobb i Darfur er i en opptrappingsfase, så vi vil komme til å hjelpe langt flere enn de vi allerede har nådd frem til, sier Halvor Fossum Lauritzen.

Plass til flere

Fossum Lauritzen sier at det fremdeles er plass til flere hjelpeorganisasjoner i Darfur.

– Vi har fordelt området slik at de organisasjonene som er størst og har lengst erfaring tar de vanskeligste områdene. Røde Kors som har lang erfaring med slike situasjoner har påtatt seg å forsøke å få hjelp frem til de vanskeligste og mest grisgrendte strøkene av Darfur. Mindre organisasjoner som ikke har samme apparat som vi jobber i byene og på de større plassene. En slik fordeling er helt grei, sier Fossum Lauritzen.

Røde Kors og Kirkens Nødhjelp har nå inngått et innsamlingssamarbeid. Fossum Lauritzen sier at han håper at folk ønsker å støtte denne aksjonen. Han understreker at selv om det er plass til flere organisasjoner og hjelpearbeidere i Darfur, så er det viktig at de som kommer har satt seg inn i hva slag konflikt de skal inn i.

– Alle må ha det langsiktige perspektivet i den kortsiktige planleggingen. De som kommer må kjenne kulturen og området de kommer til, og de må være forberedte på at de må bli en stund.

I dag kjenner hjelpeorganisasjonene til rundt 55 flyktningleire, men det antas at det finnes mellom 130 og 150 leire eller steder der folk har samlet seg.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here