Danske arbeidsplasser går rett øst

Danske arbeidsplasser forsvinner raskere enn tidligere antatt til Øst-Europa og Asia.

Ny Tid

Mens den norske regjeringen og regjeringene i en rekke EU-land har jobbet intenst for å stoppe en massiv folkevandring fra øst som vil søke jobb i Vest-Europa når EU utvides 1. mai, dukker en ny utfordring opp.

Nå viser det seg at østeuropeerne ikke trenger å flytte på seg. Jobbene kommer til dem i stedet der de bor. Dermed bekreftes antagelsene fra en rekke ledende politikere i de nye EU-landene: Redselen for en folkevandring fra øst til vest er betydelig overdrevet.

Jens Brendstrup, sjeføkonom for den største arbeidsgiverforeningen i Danmark innen handels-, transport- og servicenæringene, HTS, sier at arbeidsplassene forsvinner raskere enn antatt fra Danmark.

Jens Brendstrup sier til avisen Jyllands-Posten at de gjennom mange år har fokusert på at industriarbeidsplasser forsvinner fra Vest-Europa.

– Vi har ment at vårt utdanningssystem er så langt foran andre lands at det ville gå minst 15-20 år før vi for alvor ville føle presset på kunnskapstunge arbeidsplasser. Men vi må i dag konstatere at dette presset allerede er der og vi trues på viktige kjerneområder, sier Jens Brendstrup.

Ikke alene

HTS har nå valgt å oppjustere sine tall som viser hvor mange danske arbeidstakere blir berørt av jobbflukten. HTS mener i dag at minst 100.000 danske arbeidstakere rammes av at danske arbeidsplasser flagges ut til Øst-Europa og Asia. Brendstrup sier at de bare for et par år siden ikke hadde regnet med at så mange ingeniører og ansatte i servicenæringene ville bli berørt.

Nyere danske undersøkelser viser at det ikke kun er de store selskapene som velger å flytte arbeidsplasser fra Danmark. Det viser seg i dag at mindre arbeidsplasser med mellom 10 og 50 ansatte også velger å flytte deler av arbeidsplassene til andre land som har billigere arbeidskraft. Dette er særlig land i Øst-Europa i tillegg til India, Ukraina og Kina.

Flere jobber

Selv om eksporten av danske arbeidsplasser bekymrer både ansatte og deres arbeidsgivere, så mener flere danske økonomer at dette på lengere sikt vil være en fordel for danske arbeidstakere.

Jens Brendstrup mener at Danmark vil bli skapt rundt 40.000 flere arbeidsplasser i Danmark på lengere sikt enn det forsvinner fra landet på kort sikt. Men forutsetningen er at de danske bedriftene blir flinkere til skape arbeidsplasser samtidig som de har mulighet til å utnytte historiene om at danske kremmere er bedre enn andre kremmere.

En av de danske selskapene som i mange år har latt en økende del av sine arbeidsplasser ligge i andre deler av verden er tekstilfabrikanten Bestseller.

Troels Holch Povlsen, som startet Bestseller i 1975, sier til HTS-Erhverv at slusing av jobber til andre billigere land hele tiden har vært en viktig del av bransjens politikk. Han sier at uten denne politikken ville Danmark ikke hatt noen tekstilbransjene i det hele tatt

Bestseller har i dag 11.000 ansatte, hvorav kun 1500 er i Danmark. I tillegg kjøper Bestseller tjenester fra andre selskaper slik at ytterligere 70.000 personer produserer produktene til selskapet.

Selskaper som Bestseller utvikler ideer og produkter i Danmark, mens produktene produseres i andre land for å få kostnadene så langt ned som mulig.

Bestseller fikk 296 nye ansatte i Danmark i 2003. Ifølge direktøren ville dette vært umulig uten alle arbeidsplassene de har skapt i andre land.

– Hvis vi ikke opererer globalt, så skaper vi ingen nye arbeidsplasser – heller ikke i Danmark, sier Troels Holch Povlsen til HTS-Erhverv.

Kjenner til utfordringen

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) i Norge, har i dag ikke tall som kan sammenlignes med det danskene har lagt frem. Thomas Angell, direktør i HSH, sier at de likevel er kjent med denne utfordringen.

£b:- Det vi imidlertid vet, er at norske handelsbedrifter i økende grad internasjonaliserer seg gjennom etableringer i andre land, spesielt de nordiske og øst-europeiske. Dette gjelder særlig detaljhandelen. Kjennetegnet ved disse etableringene er imidlertid ikke det å få tilgang til billig arbeidskraft, men det å få tilgang til et voksende og stadig mer kjøpekraftig marked, sier Thomas Angell til Ny Tid.

– Men når det gjelder «kunnskapstunge arbeidsplasser» har vi liten oversikt, men vi vet for eksempel at norske bedrifter får sine regnskaper ført i Irland, sier thomas Angell.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.